Nyhetsarkiv
Marinmuseet i Monaco. Foto: ( CC BY)

Standarden för ljussättning av samlingar uppdateras

Den europeiska ljussättningsstandarden är ett välkänt verktyg för museerna. Utvecklingen kring ljuskällor i samlingar drivs nu framåt på grund av ett europeiskt ekodirektiv och rekommendationerna kring belysning ska uppdateras. De konkreta förändringarna handlar framförallt om att byta halogenljuskällor mot LED.

Det finns ett stort internationellt intresse för standarden för ljussättning av utställningar. Frankrike har tagit initiativ till att leda arbetet med att uppdatera dokumentet och efterlyser nu svenska experter till den kommande arbetsgruppen.

Ny teknik driver utvecklingen av standarder

Jesper Cederlund på Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad är engagerad i arbetet med standarden.
– Utvecklingen av ljuskällor har tagit ett språng nu och standarden behöver uppdateras med de nyaste rönen. Standarden är ett verktyg för museernas arbete med ljussättning och är ett beställarstöd som underlättar kommunikationen med utföraren. Standarden gagnar även producenter och försäljare, så att de lättare kan uppfylla sina kunders förväntningar.

I arbetet med att uppdateringen av standarden efterlyser nu tekniska standardiseringskommittén SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv belysningsexperter från hela branschen. Både forskare, tekniker och producenter med flera är viktiga i arbetet med att utveckla standarden.

Mer information

Är du intresserad av ljussättningsstandarden? Läs informationsbladet här!

Vill du ta del av standarden i sin helhet? Logga in på SIS (Swedish Standards Institute)!  

Ta del av arbetet med uppdateringen av standarden! Anmäl ditt intresse här!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: