Nyheter

Skydda kulturarv vid skogsbrand

Det brinner kraftigt i skog och mark i delar av landet och det kan  även komma att påverka kulturarvet. Det här kan göras för att förebygga eller minimera skador.

Stäng dörrar, fönster och stäng av ventilationen i byggnader där skogsbrandröken sprider sig. Detta görs för att undvika sot- och rökskador på föremål och interiörer i bland annat kyrkor, hembygdsgårdar och museer. Var vaksam så att det inte blir för fuktigt i byggnaden och mögel uppstår. Vid eventuell sot- och röksanering av kulturhistoriska föremål ta kontakt med konservator för rådgivning

Ta bort brännbart material som torrt gräs, sly, ved och bränsletankar och liknade samt bilar från området närmast byggnader.

Eventuell evakuering av föremål behöver planeras ordentligt och är inte att rekommendera om inte byggnaden är i farozonen för elden. Se länk till vägledning nedan.

Länsstyrelser får gärna förbereda information om var det finns kyrkor, byggnadsminnen, arkeologiska lämningar samt museer och arkiv för räddningstjänst och övriga som arbetar i området.

Mer information kan du hitta här:

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: