Nyheter
Hur förändras kulturlandskapet och traditionella näringar av klimatförändringarna? Foto: Jan Gustavsson, Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum (PDM)

Klimat och kulturarv i snabb förändring

Kan kunskap och metoder från urfolk och traditionellt bruk som renskötsel, fiske och hantverkstraditioner stärka samhällets resiliens och stödja klimatanpassningsarbetet? Hur tar vi tillvara föremål som tinar fram ur snölegor och glaciärer och vad gör vi med denna nya kunskap?

Under konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation NOCCA 23-25 oktober lyfts detta tema fram och diskuteras med fokus på:

  • det fysiska kulturarvet som riskerar att skadas eller gå förlorat genom att det tinar fram eller bryts ner på annat sätt som en konsekvens av klimatförändringarna och
  • förändringen av kulturlandskapet och det levande kulturarvet, traditionellt bruk och näring som renskötsel, fiske, jord- och skogsbruk, som en konsekvens av bland annat klimatförändringar.

Temat är av intresse för handläggare, konsulter, näringsidkare och övriga verksamma inom fysisk planering, natur- och kulturvård och klimatförändringar i Nordens nordligaste områden.

Medverkar gör bland annat Lars Holger Pilo, The Glacier Archeology Program in Oppland Norway som gjort många uppmärksammade fynd som tinat fram när glaciärerna smälter, http://secretsoftheice.com/.

Anne-Cathrine Flyen, NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning, som länge forskat på nedbrytning av kulturmiljöer, bland annat på Svalbard, knutet till mänskligt slitage, naturlig nedbrytning och effekter av klimatförändringar.

Kjell-Åke Aronsson, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, med ett förflutet som länsantikvarie och museichef som nu forskar bland annat på renskötsel ur ett klimathistoriskt perspektiv.

Till anmälan/registrering
Till temasessionen ”Kulturarv i snabb förändring”
Se hela programmet

Nordic Conference on Climate Change Adaptation NOCCA 23-25 oktober arrangeras av SMHI, Linköping Universitet och Norrköping kommun. Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sametinget, ansvarar för temasession (1 d) på onsdag 24 oktober kl 08.30-12.00.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: