Nyheter
Nu hittar du Riksantikvarieämbetets digitala publikationer i forskningsdatabasen DiVA.Foto: (PDM)

Nu finns Riksantikvarieämbetets publikationer i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)

Från den 1 oktober 2018 finns Riksantikvarieämbetets digitala publikationer tillgängliga i DiVA, landets största digitala publiceringssystem för forskningspublikationer.

Genom att myndighetens publikationer nu är tillgängliga i DiVA ökar tillgängligheten och synligheten för myndighetens utgivning i ett vetenskapligt och kvalitetssäkrat sammanhang.

Publikationer som registrerats i DiVA blir sökbara inte bara i DiVA utan även i ett antal andra nationella och internationella databaser.

DiVA är en publiceringsplattform och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. Den används för närvarande vid mer än 40 lärosäten, myndigheter, museer och forskningsinstitutioner. Huvudansvariga för drift och utveckling av systemet är Uppsala Universitet.

Till DiVA

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: