Nyheter
Kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm. Här finns Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. Nu föreslår myndigheten en utökning av det statliga byggnadsminnet så det omfattar hela kvarteret. Ytterligare sex statliga byggnadsminnen i landet berörs.Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet föreslår utökning av sju statliga byggnadsminnen

Riksantikvarieämbetet har beslutat föreslå för regeringen förändringar av sju befintliga statliga byggnadsminnen. För sex av byggnadsminnena innebär förslagen att de utökas. Det är regeringen som fattar de slutgiltiga besluten.

Riksantikvarieämbetet arbetar fortlöpande med att se över de statliga byggnadsminnena och vilka skyddsbestämmelser som gäller för dessa. Den 15 oktober beslutade Riksantikvarieämbetet att föreslå förändringar för sju av de befintliga statliga byggnadsminnena. I sex av fallen handlar det om kompletterande utökningar av befintliga byggnadsminnen.

− Anledningen till förslagen är att Riksantikvarieämbetet bedömer att anläggningarna i sin helhet har höga kulturhistoriska värden och att ytterligare byggnader därför bör omfattas av skydd, säger Jan Karlsson, handläggare på Kulturmiljöavdelningen.

De berörda statliga byggnadsminnena är:

  • Höjentorps kungsgård i Skara.
  • Revingehed i Lund
  • Eslövs station
  • Kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm
  • Linköpings slott
  • Domkyrkoberget i Strängnäs
  • Villingsbergs herrgård i Karlskoga (ej utökning)

vår webb kan du läsa om vilka ändringar som beslutats och bakgrunden i varje enskilt fall.

För en förteckning över rikets statliga byggnadsminnen: Se här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: