Nyheter
PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) har i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Världskulturmuseerna utbildat runt femtio nya IPM-koordinatorer. Här en del av dem utanför Etnografiska museet, Stockholm. Foto: ( CC0)

Nyutbildade IPM-koordinatorer tar itu med skadedjur i samlingarna

Nu finns 50 nyutbildade IPM-koordinator som kan samordna skadedjurskontrollen i museernas samlingar. Men vad är egentligen en IPM-koordinator och varför behövs det?

Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet för att förebygga och motverka skadedjursangrepp. Begreppet samordnad skadedjurskontroll kommer från engelskans integrated pest management (IPM). Metoden används inom flera olika sektorer som ett giftfritt alternativ för att hålla nere antalet skadeinsekter.

Många stora internationella museer har personal som huvudsakligen är anställda som IPM-koordinatorer. Det handlar till exempel om Natural History Museum och The British Museum i London. Även ett mindre museum, ett litet bibliotek eller kanske en hembygdsgård kan utse en ansvarig IPM-koordinator, men då som en del av andra sysslor.

Viktigt att komma igång tidigt

Om skadedjur eller mögel inte upptäcks i ett tidigt skede kan de orsaka oersättliga skador på samlingar och bli mycket kostsamma, speciellt för en liten organisation, som har begränsad budget.
Just därför är det viktigt för alla som förvaltar vårt gemensamma kulturarv, att i ett tidigt skede, komma igång och arbeta med samordnad skadedjurskontroll, IPM.

Nya kurstillfällen hösten 2019

Höstens 2018 genomförde PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) två kurser om ”Att bli en IPM-koordinator”  i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Världskulturmuseerna. Då kurserna snabbt blev fulltecknade anordnar PRE-MAL nu två nya kurstillfällen under hösten 2019. En kurs anordnas i samarbete med Kungliga Biblioteket i Stockholm 23-24 oktober och den andra i samarbete med Biologiska museet i Lund 5-6 november.

Några röster från förra årets kurser:

”Känns bra. Har nu ett bra kontaktnät”

”Jättebra, så inspirerande och massa saker jag vill göra när kommer hem”

”Bra, och vi hade tid för att diskutera och ta del av andras erfarenheter”

”Bra helhet. Jättebra att få ta del av färdiga checklistor och skrifter och alla deltagares & föreläsares erfarenheter. Bra diskussioner”

”Väldigt bra, informativ och inspirerande. Toppen med material i pärm och standarden innan”

Kontakta premal@raa.se för mer information om kurserna eller om du vill bli medlem i intressegruppen för PRE-MAL

Läs mer om kurserna hösten 2018 i artikel på Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: