Nyheter
PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) har i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Världskulturmuseerna utbildat runt femtio nya IPM-koordinatorer. Här en del av dem utanför Etnografiska museet, Stockholm.Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Nyutbildade IPM-koordinatorer tar itu med skadedjur i samlingarna

Nu finns 50 nyutbildade IPM-koordinator som kan samordna skadedjurskontrollen i museernas samlingar. Men vad är egentligen en IPM-koordinator och varför behövs det?

Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet för att förebygga och motverka skadedjursangrepp. Begreppet samordnad skadedjurskontroll kommer från engelskans integrated pest management (IPM). Metoden används inom flera olika sektorer som ett giftfritt alternativ för att hålla nere antalet skadeinsekter.

Många stora internationella museer har personal som huvudsakligen är anställda som IPM-koordinatorer. Det handlar till exempel om Natural History Museum och The British Museum i London. Även ett mindre museum, ett litet bibliotek eller kanske en hembygdsgård kan utse en ansvarig IPM-koordinator, men då som en del av andra sysslor.

Viktigt att komma igång tidigt

Om skadedjur eller mögel inte upptäcks i ett tidigt skede kan de orsaka oersättliga skador på samlingar och bli mycket kostsamma, speciellt för en liten organisation, som har begränsad budget.
Just därför är det viktigt för alla som förvaltar vårt gemensamma kulturarv, att i ett tidigt skede, komma igång och arbeta med samordnad skadedjurskontroll, IPM.

Vill du bli IPM-koordinator?

Höstens IPM-kurser, genomförda av PRE-MAL (de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp) i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Världskulturmuseerna blev snabbt fulltecknade. Därför planeras för fler kurser under hösten 2019. Information om kurserna kommer att publiceras här på Riksantikvarieämbetets webbplats under våren 2019.

Kontakta premal@raa.se för mer information om kurserna eller om du vill bli medlem i intressegruppen för PRE-MAL

Läs mer om höstens IPM-kurser i artikel på Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: