Nyheter
Bidraget går bland annat till digitalisering av bilder. Foto: ( PDM)

Sök bidrag till kulturarvs-IT 2019

Nu går det att söka bidrag till kulturarvs-IT 2019. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Sista ansökningsdag är den 4 februari 2019.

Med hjälp av bidraget Kulturarvs-IT har en mängd material digitaliserats.  Av dessa avser den största delen fotografiskt material men också föremål av olika slag.

Övriga positiva effekter är att arbetstillfällen skapas för personer med funktionsvariationer och samverkan mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk har ökat. Dessutom har accessen förbättrats till samlingar för forskarvärlden och att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag.

Ansökningsblankett och mer information om villkoren finns här.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: