Nyheter
Många olika slags material används för att ställa ut, förvara och packa föremål och alla material kan påverka föremålen i samlingarna. På bilden förbereds en fossil för transport genom att packas in i stötdämpande packmaterial. Foto: (CC0)

Stöd för museernas materialval för utställning, förvaring och packning

Nu erbjuder Kulturarvslaboratoriet svenska museer ett stöd för att göra bättre materialval för utställningar, förvaring och för packning av föremål. I ett tvåårigt program kommer vi hjälpa museerna att riskbedöma sina material genom ett Oddytest.

Ställa ut, förvara och packa föremål inför transport är alla vanliga delar i museernas arbete med föremål. För det används mängder med olika material och produkter. De flesta produkter som finns på marknaden är inte tillverkade med museisamlingar i åtanke. Material som väljs för utställningar, för förvaringsutrymmen och för att packa föremål kan alla påverka föremålen i samlingar. Påverkan kan gå snabbt eller ske långsamt över tid.

Oddytest billigt och enkelt men tar tid

Internationellt är det vanligt att museer screenar produkter med ett Oddytest innan de tar beslut om att använda eller inte använda produkterna nära föremålen i samlingarna. Testet är billigt och relativt enkelt att utföra, men det kräver att man har tillgång till ett enkelt laboratorium. Man behöver också tänka på att testet tar lång tid att genomföra. Det tar en till två månader innan man kan få ett svar.

Bidrar till beslut om materialval

Oddytestet ger en indikation på om det finns risk för att en produkt på sikt kan emittera gaser som är skadliga för det kulturhistoriska materialet. Samtidigt finns det många andra egenskaper hos produkter som gör att de är mer eller mindre skadliga för museiföremålen och som inte kan undersökas med ett Oddytest. Varje museum behöver göra sina egna bedömningar och avvägningar kring vad föremålen ska skyddas mot. Resultaten i Kulturarvslaboratoriets databas för Oddytest kan bidra till beslutsunderlag, men de ska inte vara styrande.

Skicka in material för screening

Under perioden 2019-2020 erbjuder Riksantikvarieämbetet svenska museer att skicka in material för Oddytest på Kulturarvslaboratoriet. Resultaten från undersökningarna sammanställs i Kulturarvlaboratoriets databas som är tillgänglig för alla. Många material finns redan undersökta, och ju fler produkter som screenas i vårt program desto bättre blir databasen.

Läs mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: