Nyheter
All användning av metallsökare kräver tillstånd från länsstyrelsen. Foto: ( CC BY)

Uppdaterade föreskrifter för metallsökaranvändning

Den 1 januari 2018 infördes ansökningsavgifter för metallsökare. Med anledning av detta har Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare ändrats. Föreskriftsändringen  trädde i kraft den 1 december 2018.

De ändringar som nu gjorts (KRFS 2018:4) i föreskrifterna (KRFS 2016:1) är en direkt konsekvens av riksdagens och regeringens beslut att vid årsskiftet 2017/2018 införa en ansökningsavgift för användning och medförande av metallsökare. Av 10 b § i kulturmiljöförordningen och 10 § 2 i avgiftsförordningen (1992:191) framgår att länsstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift på 700 kronor för varje  geografiskt avgränsat område som en tillståndsansökan avser.

Föreskriftsändringen som trädde i kraft 1 december 2018 syftar bland annat till att definiera vad ett geografiskt avgränsat område är. Dessutom ändras den längsta rekommenderade tillståndstiden från ett till två år. Det har också gjorts en del redaktionella  ändringar, bland annat med anledning av införandet av kulturmiljöregistret.

Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare hittar du i Kulturrådets författningssamling (KRFS 2016:1). Liksom de föreskriftsändringar som nu gäller. (KRFS 2018:4).

Föreskriftsändringen  trädde i kraft den 1 december 2018.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: