Nyheter
Packning av föremål
Standarden om packmetoder för transport var en av de fem mest nedladdade under år 2018. Foto: ( CC BY)

Många tog del av standarder under 2018

I januari 2018 blev ett 30-tal europeiska standarder inom kulturarvsområdet fritt tillgängliga genom ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute. Nu visar statistiken att många tog chansen att ladda ned standarder under året som gick.

Totalt fanns 33 standarder tillgängliga för nedladdning under 2018. Sammanlagt laddades de ned vid 1 814 tillfällen vilket innebär att varje standard i genomsnitt laddades ned 55 gånger. Den standard som laddades ned flest gånger är ”Generella termer och definitioner” (176 nedladdningar) följt av ”Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar” som laddades ned 123 gånger.

Fem-i-topp 2018

Beteckning Namn                                                                                              Antal nedladdningar   
1. SS-EN 15898:2011 Generella termer och definitioner  176
2. SIS-CEN/TS 16163:2014 Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar 123
3. SS-EN 16790:2016 Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet 118
4. SS-EN 15757:2010 Specifikationer för temperatur och relativ fuktighet i syfte att förhindra mekaniska skador på organiska, hygroskopiska material 93
5. SS-EN 15946:2011 Packmetoder för transport 83
asdasdasd

Vilka har laddat ned?

För att kunna ta del av standarderna måste man registrera ett konto på SIS webbplats. Under 2018 skapades totalt 438 konton som tillsammans representerar 183 organisationer. De registrerade kontona fördelar sig mellan museer, övriga offentliga och kommersiella aktörer, trossamfund, stiftelser och branschorganisationer. Störst antal registrerade konton har museer, tätt följt av övriga offentliga aktörer som statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Vad är på gång 2019?

Just nu pågår arbete med ett tiotal nya standarder. Dessutom uppdateras den befintliga (och populära) standarden generella termer och definitioner. En ny, uppdaterad version beräknas finnas på plats mot slutet av året. En par nya standarder där arbetet just inletts gäller upphandling av bevarandetjänster och en översyn av standarden för ljussättning av utställningar.

– Här finns ett bra tillfälle för svenska aktörer att engagera sig i det europeiska standardiseringsarbetet, säger Stefan Nilsson, enhetschef på Riksantikvarieämbetet och ordförande i den svenska, tekniska kommitté som tar fram standarder på kulturarvsområdet.

Vill du delta i standardiseringsarbetet?

Arbetet med att ta fram standarder bedrivs i kommittéer på internationell och nationell nivå. I den svenska kommittén finns representanter från myndigheter, museer och företag med anknytning till kulturarvsområdet. Arbetet med att formulera konkreta standardtexter utförs i olika arbetsgrupper bestående av experter inom sitt respektive område. Är du intresserad av att vara med i en sådan arbetsgrupp?

Mer information hittar du här! 

Mer information

Om standarder inom kulturarvsområdet

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: