Nyheter
Foto: ( CC BY)

120 miljoner kr till forskning om Hållbart samhällsbyggande

Nu har Formas gjort en ny utlysning av forskningsmedel, denna gång till forskningsprojekt om ”Socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer”.  Projekt ska finansieras för kunskapsutveckling som stärker städernas och landsbygdernas förutsättningar att utveckla levande, gröna, hälsosamma och trygga vistelsemiljöer. Upp till 120 miljoner kronor delas ut under fyra år. Maximalt 2 miljoner kronor per år för projekt som är upp till fyra år långa. Forskare, kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel.

Mer om utlysningen på Formas sida: www.formas.se.

Öppnar för ansökningar: 2019-04-08, kl. 14.00.

Sista ansökningsdatum: 2019-05-28, kl. 14.00.

Utlysningen ingår i det 10-åriga nationella forskningsprogrammet Hållbart samhällsbyggande. Det drivs av Formas och i arbetet ingår flera myndigheter, bland andra Riksantikvarieämbetet.

Formas är en av flera statliga forskningsfinansiärer.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: