Nyheter
En målning blir upphängd på magasinsskärm av person med vita handskar
Konsthanteraren Lars Edelholm hänger en målning på magasinsskärm. Foto: ( CC BY)

Konsthantering – en konst

21-22 oktober i år arrangerar Riksantikvarieämbetet för första gången ett branschforum om konsthantering. Men vad är konsthantering och varför behövs det möten för branschen?

En stor del av det praktiska arbetet med kulturarv och konst består i att packa, bära, transportera, hänga, montera och på andra sätt hantera objekten. Konsthantering sker i nära samarbete med konservatorer, registratorer, curatorer och antikvarier, men konsthanterarnas titlar och ansvarsområden varierar mellan olika organisationer. I Sverige har det hittills varit ovanligt med möten mellan konsthanterare, trots att dessa uppgifter utförs dagligen i olika verksamheter över hela landet. Årets branschforum arrangeras i samarbete med Prins Eugens Waldemarsudde.

Vi har bett konsthanteraren Lars Edelholm, som arbetar på Prins Eugens Waldemarsudde, att berätta för oss varför han tycker det är viktigt att möta kollegor från andra arbetsplatser:

– Olika museer har så olika förutsättningar och arbetar med olika typer av objekt. Vissa kanske arbetar mycket med föremål i montrar, medan vi på Prins Eugens Waldemarsudde arbetar mest med målningar och skulpturer. Emellanåt kan det hända att vi möter objekt som inte ingår i vardagen, till exempel böcker eller möbler. Då är det bra att veta vilka man kan höra av sig till för tips om hantering och montering.

– I oktober hoppas jag på att träffa kollegor från andra museer, för man kan alltid lära sig av varandra. Det kommer både bli nätverkande och lite socialt.

Utställningar i kulturmiljöer – en utmaning

Lars berättar att konsthantering på Prins Eugens Waldemarsudde utmanas genom att de gör utställningar i en kulturhistorisk byggnad.

– Det är fantastiska lokaler, säger Lars, men vi måste tänka mycket på logistiken. Det handlar om sunt förnuft och erfarenhet. Hur stora verk kan bäras upp för trapporna, hur tungt kan det vara? De teoretiska kunskaperna i utställningsproduktionen behöver kompletteras med de praktiska för att en utställning ska bli av.

Kunskapsutbyte och gemensam praxis

Under branschforumet kommer det att diskuteras vad som ingår i begreppet konsthantering, vilka som berörs och vilka utmaningar som finns inom konsthanteringen i Sverige idag.

– Det finns flera frågor som skulle kunna tas upp i detta nätverk. Branschpraxis för att packa till exempel. Det används väldigt mycket packmaterial i nuläget. Ofta slängs det för det finns ingen tid eller plats för att ta hand om materialet på bra sätt. Ingen institution vill ta på sig att börja experimentera med nya packtekniker på egen hand. Det behövs ett kunskapsutbyte om hur internationella praxisen ser ut.

– En annan fråga är transportlådor som ju ofta är dyra att producera och tar mycket plats i magasinen, plats som skulle kunna användas på bättre sätt. Nu finns ibland möjligheter att hyra transportlådor, och tillverka anpassningsbara lådor. Men för att det ska bli en mera ihållande och bra verksamhet behöver fler börja hyra.

Läs mer om branschforum för konsthantering

Ta del av Riksantikvarieämbetets råd om att flytta objekt

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: