Nyheter
Engelsbergs bruk.Foto: (CC BY)

Kulturmiljöer vid vattendrag – uppföljning av länsstyrelsernas arbete med kunskapsunderlag

Riksantikvarieämbetet har följt upp hur kulturmiljövårdsanslaget har använts under perioden 2010-2016 i länsstyrelsernas arbete med att ta fram kunskapsunderlag om kulturmiljöer vid vattendrag.

Uppföljningen visar att länsstyrelserna i huvudsak använt anslaget för att ta fram olika former av kunskapsunderlag, men även i viss mån för kompetensutveckling i form av gemensamma utbildningar om kulturmiljöer vid vattendrag. Uppföljningen visar också att det finns ett fortsatt behov av att ta fram kunskapsunderlag, eftersom kunskapsläget fortfarande är osäkert.

Här finns rapporten som PDF att läsa.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: