Nyheter
Foto: ( CC BY)

Nu utlyser Riksantikvarieämbetet medel till forskning

Varje år får Riksantikvarieämbetet omkring 20,5 miljoner kronor från regeringen att dela ut till forskning om kulturarv och kulturmiljö och till de centrala museernas forskning. Nu öppnar utlysningen inför 2020.

Bidraget till kulturarv och kulturmiljö ska gå till forskning som ligger nära det praktiska arbete som bedrivs inom kulturarvsområdet. Det innebär att forskningsprojektens resultat ska kunna användas av museer, länsstyrelser, kommuner eller andra aktörer för att bevara och utveckla kulturmiljöer och stärka kulturarvet. De centrala museernas forskningsmedel går till projekt som handlar om deras samlingar och förmedlande verksamheter.

”De projekt som fick bidrag förra året handlade om allt från klimatfrågor, restaurering av betongkonstruktioner och hur kulturarv förmedlas till arkeologiska torplämningar, så vi ser med spänning fram emot årets ansökningar”, säger Jennifer Martin Schuch, handläggare på Riksantikvarieämbetet. ”Vi uppmuntrar särskilt landets museer att ta del av vårt forskningsprogram Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö och utifrån det ansöka om forskningsmedel.” De två grundkraven är att det finns en disputerad projektledare och att det är två samarbetsparter som gör en gemensam ansökan.

Utlysningen öppnar den 28 maj och stänger den 18 september.

Läs mer och ansök:

Utlysningen av bidrag till forskning om kulturarv och kulturmiljö

Utlysningen av bidrag till de centrala museernas forskning

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: