Stort engagemang för vägledningarna om mänskliga kvarlevor och återlämnande

Museers samlingar har byggts upp under lång tid, utifrån olika tidsåldrars syften och syn på förvärv. Vissa samlingar kan upplevas som komplexa och de kan också ha anskaffats på etiskt tveksamma …