Nyheter
På Stedelijk Museum består samlingen av många olika typer av objekt och material. Det innebär att konsthanteringen blir mycket varierande. Bilden visar en del av utställningen Stedelijk Base. Foto: ( CC BY)

Bidra med din kunskap till nätverket för konsthantering

Marc Bongaarts är konsthanterare på Stedelijk Museum i Amsterdam. I oktober kommer han till Sverige för att berätta om internationella nätverk på Riksantikvarieämbetets första branschforum för konsthantering.

Nästan alla samlingar innehåller objekt som är så känsliga att de riskerar att förstöras av packning och förflyttning. För att göra objekten tillgängliga vid utställningar och utlån behövs kunskap om hur riskerna kan minimeras.

– Jag har tänkt mycket på hur man kan minimera skador från vibrationer och stötar under transport. Ibland behövs specialiserad kunskap, och här handlar det om fysik. De andra professionerna på museet har sina nätverk, konservatorer och registratorer, men konsthanterarna är mer ensamma. Utan nätverk, säger Marc, så vet man inte vad som händer i omvärlden.

Riksantikvarieämbetet stödjer nätverk inom många olika områden, till exempel Forum för utställare, Byggnadsvårdens konvent, Immersiva medier, Färgforum och Samlingsforum. Den 21-22 oktober är det dags för Riksantikvarieämbetets första branschforum för konsthantering där frågor om hantering, montering, packning och transport av kulturarvet ska diskuteras.

Fördelar och utmaningar

Nätverkande har många fördelar. Det ger tillfällen att mötas och utbyta erfarenheter, lära sig och inspireras. Det finns också utmaningar med nätverk. Hur ska det hållas vid liv? Hur ska nätverket organiseras: digitalt, socialt eller fysiskt?

Marc har ett stort engagemang i konsthanteringsnätverk i Nederländerna och även internationellt. Han ligger exempelvis bakom att PACCIN-konferensen arrangerades i Europa. Nu är vi glada att Marc vill komma till Sverige. Förutom att prata om hur nätverk kan bidra till kompetenshöjning kommer han att prata om sitt specialområde: hur man kan minska risker för skador från vibrationer och stötar under transport.

Teknisk kunskap viktig

Marc har en bakgrund inom möbelindustrin  och är sedan 15 år tillbaka chef för Collection Care Technicians på Stedelijk Museum. På svenska kan det översättas till samlingsförvaltningstekniker eller samlingsförvaltare. Marc anser att det är svårt med titlar. I USA är det vanligt med benämningar som preparator, mountmaker och art handler men dessa beteckningar är inte så övergripande som Marc tycker behövs. När det gäller beskrivningen av kompetens är det lättare. Marc berättar att när han anställer frilansande konsthanterare till utställningsprojekt så letar han efter personer med goda tekniska kunskaper.

– Vilka material man ska använda och hur man ska lyfta kan man lära sig, men den tekniska kunskapen är en talang, säger Marc.

Bidra till nätverket

Har du tankar om konst- och föremålshantering? Du kanske vill berätta för kollegor på andra museer om en metod, en praktisk lösning eller om ett intressant projekt som du har varit med om? Har du behov av att diskutera en brännande fråga med kollegor från hela landet? Vi vill gärna ha dina idéer inför branschforumet, så hör av dig till oss!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: