Nyheter
Trullshalsars gravfält på Gotland. Foto: (CC BY)

Kartläggning av tillståndet i kulturmiljön

Riksantikvarieämbetet sammanställer under 2019-2020 en kulturmiljööversikt som ska kartlägga tillståndet i kulturmiljön.

Syftet är att kartlägga kulturmiljöernas tillstånd och förändring med utgångspunkt i de uppföljningar och fördjupade utvärderingar som genomförts inom ramen för miljömålsuppföljningen. Motivet till kartläggningen är ge en samlad bild av kulturmiljötillståndet utifrån miljömålsuppföljningen och få en överblick av hur den förändrade miljömålsstrukturen från 2018 har påverkat uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd.

Kulturmiljööversikten är den första delstudien av två och kommer att ligga till grund till myndighetens fortsatta arbete med att utveckla uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd. Delstudie två avser att utreda hur uppföljning av kulturmiljöarbetet kan utvecklas. Resultatet avser att ge stöd till myndighetens fortsatta miljömålsarbete och utgör även underlag för Riksantikvarieämbetets program Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS).

Avrapporteringen av Kulturmiljööversikten planeras ske i mars 2020.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: