Nyheter
Trullshalsars gravfält på Gotland. Foto: (CC BY)

Kartläggning av tillståndet i kulturmiljön

Riksantikvarieämbetet sammanställer under hösten 2019 en kulturmiljööversikt som ska kartlägga tillståndet i kulturmiljön.

Syftet är att kartlägga kulturmiljöernas tillstånd och förändring med utgångspunkt i de uppföljningar och fördjupade utvärderingar som genomförts inom ramen för miljömålsuppföljningen mellan åren 2015 och 2019.

Motivet till kartläggningen är ge en samlad bild av kulturmiljötillståndet i miljömålssystemet. Kulturmiljööversikten är den första delstudien av två och kommer att ligga till grund till myndighetens fortsatta arbete med att utveckla uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd. Resultatet avser att ge stöd till myndighetens fortsatta miljömålsarbete och utgör även underlag för Riksantikvarieämbetets program Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS).

Avrapporteringen av Kulturmiljööversikten planeras ske i december 2019.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: