Nyheter
Trullshalsars gravfält på Gotland. Foto: (CC BY)

Kartläggning av tillståndet i kulturmiljön

Riksantikvarieämbetet sammanställer under hösten 2019 en kulturmiljööversikt som ska kartlägga tillståndet i kulturmiljön.

Syftet med kulturmiljööversikten är att kartlägga kulturmiljöernas tillstånd och förändring med utgångspunkt i de uppföljningar och fördjupade utvärderingar som genomförts inom ramen för miljömålsuppföljningen. Kartläggningen utgår från de befintliga uppföljningar och fördjupade utvärderingar som publicerats under perioden 2015 och 2019.

Motivet till kartläggningen är ge en samlad bild av kulturmiljötillståndet i miljömålssystemet. Kulturmiljööversikten är den första delstudien av två och kommer att ligga till grund till myndighetens arbete att utreda hur uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd kan utvecklas. Resultatet avser bland annat att ge stöd till myndighetens fortsatta miljömålsarbete och utgör även underlag för Riksantikvarieämbetets program Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS).

Avrapporteringen av Kulturmiljööversikten planeras ske i januari 2020.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: