Nyheter
Trullshalsars gravfält på Gotland. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetet genomför en kulturmiljööversikt

Riksantikvarieämbetet sammanställer under 2019-2021 en kulturmiljööversikt som syftar till att öka kulturmiljöns synlighet i miljömålssystemet.

Projektet består av två delrapporter. Syftet med den första delrapporten är att kartlägga kulturmiljöernas tillstånd och förändring med utgångspunkt i de uppföljningar och fördjupade utvärderingar som genomförts inom ramen för miljömålsuppföljningen. Motivet till kartläggningen är ge en samlad bild av kulturmiljötillståndet utifrån miljömålsuppföljningen och få en överblick vad miljömålsuppföljningen kan säga om kulturmiljöns tillstånd och förändring. Avrapporteringen av den första delrapporten Kulturmiljön i miljömålssystemet skedde i mitten av maj 2020.

Mer information om den första delrapporten finns att läsa här: Kulturmiljön i miljömålssystemet – Kulturmiljööversikt delrapport I.

Arbetet med delstudie två påbörjades under hösten 2020 och avser att utreda hur uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd och förändring kan utvecklas. Rapporten över delstudie 2 publiceras hösten 2021. Arbetet genomförs i samverkan med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Resultaten från projektet avser att ge stöd till till fortsatt årlig uppföljning och fördjupad utvärdering samt myndighetens fortsatta miljömålsarbete. Projektet utgör även underlag för Riksantikvarieämbetets program Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS).

Mer om projektet finns att läsa här: “Kulturmiljööversiktens andra delrapport har nu satt igång” 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: