Nyheter
Trullshalsars gravfält på Gotland. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetet genomför en kulturmiljööversikt

Riksantikvarieämbetet sammanställer under 2019-2021 en kulturmiljööversikt som syftar till att öka kulturmiljöns synlighet i miljömålssystemet.

Projektet består av två delrapporter. Syftet med den första delrapporten är att kartlägga kulturmiljöernas tillstånd och förändring med utgångspunkt i de uppföljningar och fördjupade utvärderingar som genomförts inom ramen för miljömålsuppföljningen. Motivet till kartläggningen är ge en samlad bild av kulturmiljötillståndet utifrån miljömålsuppföljningen och få en överblick av hur den förändrade miljömålsstrukturen från 2018 har påverkat uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd. Avrapporteringen av den första delrapporten Kulturmiljön i miljömålssystemet – Kulturmiljööversikt delrapport I sker i mitten av maj 2020.

Delstudie två avser att utreda hur uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd kan utvecklas. Resultatet avser att ge stöd till myndighetens fortsatta miljömålsarbete och utgör även underlag för Riksantikvarieämbetets program Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS).

Den första delrapporten Kulturmiljön i miljömålssystemet finns tillgänglig här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: