Nyheter
Ett av 21 kopparplåtmynt som en familj i Kristianstads kommun hittade på tomten. Mynten är från första hälften av 1700-talet och de är knappt tio centimeter breda. Foto: ( CC0)

Riksantikvarieämbetet har fattat beslut om inlösen av 21 kopparplåtmynt

Riksantikvarieämbetet har fattat beslut om inlösen av 21 kopparplåtmynt, ett fornfynd som gjordes i Kristianstad 2004. Ersättningen har bestämts till 100 000 kronor och tillfaller familjen som hittade 1700-talsmynten vid markarbeten på tomten.

– Det är glädjande när människor bidrar till vårt gemensamma kulturarv för det bidrar till kunskapen om vår gemensamma historia, säger Anna Östling som handlagt ärendet på Riksantikvarieämbetet.

Redan 2004 gjordes fyndet, men uppmärksammades först i samband med SVT:s Antikrundan 2016 då fynden värderades. Efter programmet tog upphittarna kontakt med länsstyrelsen och 2018 kom ärendet in till Riksantikvarieämbetet.

En del av Riksantikvarieämbetets handläggande av ärendet har handlat om att värdera mynten som härstammar från 1700-talets första hälft. Då mynten bedömts vara slitna, kraftigt korroderade och kostnaden för konservering uppskattats till 70 000 kronor värderar myndigheten fornfyndet till 100 000 kronor.

Summan 100 000 kronor har räknats fram efter att två olika experter värderat föremålen. Summan baserar sig på föremålens skick, bevarandegrad, metallinnehåll och kulturhistoriska betydelse. Fyndet bedöms i det här fallet ha ett ovanligt högt kulturhistoriskt och vetenskapligt värde.

Summan är skattepliktig och tillfaller nu alltså personerna som gjorde fyndet.

Läs mer om hittelön och fyndinlösen här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: