Nyheter
Marja-Leena Pilvesmaa, ny avdelningschef på Riksantikvarieämbetet.Foto: (CC BY)

Marja-Leena Pilvesmaa ny avdelningschef på Riksantikvarieämbetet

Den 1 oktober tillträdde Marja-Leena Pilvesmaa som avdelningschef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Marja-Leena har sedan 25 mars varit tillförordnad chef för avdelningen men är nu ordinarie.

 – Från mitt perspektiv känns det väldigt roligt att Marja-Leena tackat ja till det viktiga och spännande uppdrag som det innebär att leda Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning, säger Lars Amréus, riksantikvarie.

Marja-Leena kommer närmast från Statens fastighetsverk, där hon sedan 2005 bland annat tjänstgjort som kulturarvsspecialist, chef för kulturarvsenheten, administrativ direktör och även som vikarierande generaldirektör. Marja-Leena har tidigare arbetat på Riksantikvarieämbetet, åren 1996-2005.

Marja-Leena om hur hon känner inför sitt nya uppdrag:
– Det känns som en förmån att nu med ett långsiktigt perspektiv få kliva in i ett av myndighetens mest attraktiva och intressanta chefsuppdrag.

När Marja-Leena meddelade sin avdelning för att berätta att hon hade tackat ja till jobbet skrev hon:
”Vår verksamhet innebär en möjlighet att på riktigt och påtagligt påverka förutsättningarna för kulturarvets omhändertagande i samhället. För att komma dit vi vill, till att våra frågor är väldigt viktiga för många, och i många sammanhang, behöver vi fullt ut ta till oss kommunikativa och digitala arbetssätt, vara transparanta, engagerande, samarbetande och coachande.”

– Jag har känt mig välkommen från första början och ser nästan otåligt fram emot att nu få fortsätta den påbörjade resan tillsammans med er alla, säger Marja-Leena, ny avdelningschef på kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

Om kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen består av fyra enheter och 54 medarbetare. Avdelningen ansvarar bland annat för att fördela ekonomiskt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer och civila samhället samt bidrag till forskning och utveckling. Avdelningen ansvarar också för handläggning av diverse ärenden i enlighet med kulturmiljölagen och i enlighet med förordningen om statliga byggnadsminnen. Avdelningen ansvarar för att de statliga kulturmiljömålen får genomslag inom andra samhällssektorer. Avdelningen arbetar också med att följa upp hur länsstyrelserna tillämpar kulturmiljölagen och miljöbalken, analysera effekterna av kulturmiljöarbetet och att utvärdera kulturmiljömålens genomslag i andra sektorer.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: