Nyheter
Slussen i Stockholm - ett kulturarv under omdaning. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetet fördelar forskningsmedel för 2020

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för 2020 ska fördelas. Totalt handlar det om lite drygt 20 miljoner kronor som fördelas till området kulturarv och kulturmiljö samt till de centrala museerna.

Drygt 12 miljoner kronor fördelas till nya projekt inom området kulturarv och kulturmiljö och resten av pengarna är bundna i fleråriga så kallade fortsättningsprojekt. Bredden bland ansökningarna är stor och spänner från hällristningar till mer sentida betongbyggnader och designmuseer. Flera projekt är engagerade i arbetet med att hitta vägar för att digitalt kunna förmedla kulturarvet till en större publik. Andra projekt tittar på hur historiska lämningar kan bevaras eller hur kulturarvet kan vara en resurs i samhällsplaneringen.

För de centrala museerna är alla pengar redan uppbundna i fortsättningsprojekt och inga nya projekt kunde söka i årets utlysning.

Hur har ansökningarna beretts?

Utlysningen av forskningsmedel för år 2020 öppnade i slutet av maj 2019, och när ansökningstiden gick ut i mitten av september hade det kommit in 82 ansökningar om totalt 77 644 522 kronor. Bidraget till forskning ska stärka, bredda och vidareutveckla kunskapsuppbyggnaden inom kulturarvs- och museiområdet och under hösten har ansökningarna genomgått en vetenskaplig granskning av externa forskare och en intern granskning av relevansen för kulturarvs- och kulturmiljöområdet. Riksantikvarieämbetets beredningsgrupp för forskning och utveckling har sedan gjort ett förslag till fördelning av forskningsmedel och den 16 december fattade riksantikvarien beslut om vilka projekt som beviljas. Resultatet blev att sammanlagt 20 025 558 kronor fördelas till 26 projekt.

Bredden har varit stor och ansökningarna har handlat om allt från hällristningar till mer sentida betongbyggnader och designmuseer. Det finns ändå gemensamma nämnare och flera projekt är till exempel engagerade i arbetet med att hitta vägar för att digitalt kunna förmedla kulturarvet till en större publik eller studerar på vilket sätt kulturarvet kan bli en resurs i samhällsplaneringen.

Hela fördelningsbeslutet och vilka projekt som beviljats medel för 2020 kan du läsa under Relaterade dokument nedan.
Beslutet gäller under förutsättning att Riksantikvarieämbetet tilldelas nödvändiga medel av regeringen för 2020.

 

Relaterade dokument (1)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: