Nyheter
Årets bidrag till kulturarvs-IT är fördelat. Syftet är att öka tillgängligheten till museernas material. Bilden är från Gamla Riksarkivet, innan digitaliseringens tidevarv. Kammararkivet, Birger Jarls torg, 1968. Foto: ( PDM)

Fördelningen av bidrag till Kulturarvs-IT för 2020

I dagarna beslutades hur mycket pengar de sökande till bidrag för Kulturarvs-IT skulle få. Totalt kommer det att betalas ut 10 596 000 kronor till kommunala och regionala institutioner inom arkiv- och museisektorn.

Gotlands museum 534 346 kr
Kulturen 471 742 kr
Stiftelsen Jamtli 564 105 kr
Dalarnas museum 524 833 kr
Regionmuseet Kristianstad 527 006 kr
Mölndals stadsmuseum 496 954 kr
Stiftelsen Östergötlands museum 500 517 kr
Sundsvalls kommunarkiv 526 223 kr
Ljungby kommunarkiv 604 536 kr
Hälsinglands museum 482 276 kr
Vara kommunarkiv 580 253 kr
Västerbottens museum 642 189 kr
Stiftelsen Upplandsmuseet 491 593 kr
Kalmar läns museum 560 485 kr
Landskrona museum 544 542 kr
Kulturparken Småland 462 121 kr
Gävleborgs länsmuseum 625 262 kr
Västergötlands museum 382 858 kr
Västmanlands läns museum 483 636 kr
Blekinge museum 590 523 kr

Ansökningsperioden för 2021 års bidrag öppnar i november 2020.

Vad är Kulturarvs-IT?

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder. Det är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt där Arbetsförmedlingen betalar lön till de andra anställda.

För att tillgängligheten till museernas material ska öka har kulturinstitutionerna sedan 2003 registrerat och digitaliserat samlingar och arkivmaterial. Via hemsidor eller databaser kan allmänheten i dag ta del av bland annat foton, vykort, kartor, föremål och ljudband.

Effekter av bidraget

Med hjälp av bidraget Kulturarvs-IT har en mängd material digitaliserats.  Av dessa avser den största delen fotografiskt material men också föremål av olika slag.

Övriga positiva effekter är att arbetstillfällen skapas för personer med funktionsvariationer och samverkan mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk har ökat. Dessutom har accessen förbättrats till samlingar för forskarvärlden och att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag.

Även museernas eget arbete med t.ex. utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

Här finns det mer information om Kulturarvs-IT.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: