Nyheter
ICCROM omfattar över 130 länder, från hela världen. Foto: (CC BY)

Globala satsningar inom ICCROM

Vid ICCROM:s 31:a generalförsamlingsmöte i Rom i höstas presenterades globala satsningar för utveckling av kulturarvsförvaltningen. Sverige representerades av medarbetare från Riksantikvarieämbetet och Göteborgs universitet, där professor Ola Wetterberg valdes in som ny ledamot i ICCROM:s styrelse.

ICCROM bildades på 1950-talet med stöd av UNESCO, som ett svar på utmaningarna efter andra världskrigets ödeläggelse och för att på global nivå kunna möta upp liknande utmaningar i framtiden. Organisationen arbetar för att främja kulturarvsarbetet genom utbildningar, forskning samt utveckling av internationellt samarbete. I fokus ligger bland annat risk- och katastrofarbete, världsarvsförvaltning samt kulturarvets roll för social sammanhållning och bidrag till de globala målen, Agenda 2030.

Under mötet presenterades en rad av de insatser som gjorts inom ICCROM, bland annat satsningen First aid to cultural heritage in crisis, som syftar till att utbilda personer som i sin tur kan utveckla krisberedskapen inom sina respektive länder. Man lyfte även arbetet för social sammanhållning och kulturarvsutveckling genom att engagera och utgå från allmänhet och civilsamhälle, Living Heritage. Ett program för utveckling av världsarvsförvaltningen presenterades, World Heritage Leadership Program, samt ett stöd för samlingsförvaltning genom konceptet RE-ORG, ett verktyg för att fysiskt strukturera museisamlingar.

Temat för mötet i år var Decolonizing heritage, som lade stor vikt på betydelsen av återlämnande av museiföremål till ursprungsländerna. Flera engagerade talare tryckte på hur det koloniala arvet fortfarande kommer till uttryck, genom institutionernas tvekan eller motsträvighet inför att överlåta det fortsatta förvaltningsansvaret till andra länder.

Inför de kompletterande valen till styrelsen för ICCROM föreslog Sverige professor Ola Wetterberg vid Göteborgs universitet, som valdes in för en period på fyra år. Ola Wetterberg är bland annat proprefekt vid institutionen för kulturvård samt föreståndare för Centre for Critical Heritage Studies.

Professor Ola Wetterberg vid Göteborgs universitet, ny ledamot i styrelsen för ICCROM.

ICCROM har en omfattande verksamhet, publicerar rikligt med artiklar och arrangerar löpande kurser kring aktuella frågor, bland annat planeras utbildningen Impact Assessments for World heritage. Hela årsredovisningen för ICCROM:s verksamhet finns här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: