Nyheter
Omslag till rapporten Kulturmiljöstatistik (2020) Foto: (CC BY)

Ny rapport med kulturmiljöstatistik

Nu har Myndigheten för kulturanalys släppt en ny rapport med kulturmiljöstatistik. Första rapporten kom 2016. Riksantikvarieämbetet har bland annat bidragit med data från kulturmiljöregistret och delar av denna statistik har uppgraderats till officiell statistik.

Rapporten visar bland annat att:

  • Sedan 2000 har två nya anslag till kulturmiljö tillkommit, den kyrkoantikvariska ersättningen och anslag till Bidragsfastigheter, sammantaget har anslagen till kulturmiljö gått från 500 miljoner kronor 2000 till över 1,2 miljarder 2018. Under samma tid har anslaget till kulturmiljövård dock minskat med 13 procent.
  • Flera länsstyrelser har minskat sina verksamhetsresurser till kulturmiljö. Mellan åren 2008 till 2018 motsvarar detta en minskning med 30 procent, från totalt 225 miljoner kronor till totalt 159 miljoner kronor i fasta priser.
  • Bland kommunerna är tillgången till planeringsunderlag för kulturmiljö fortsatt låg, 2018 svarade 50 procent av kommunerna att man hade ett kulturmiljöunderlag för hela eller delar av kommunen, övriga saknade.
  • Det är få förändringar i antalet skyddade och utpekade kulturmiljöer de senaste tre åren.
  • Flera länsstyrelser har påbörjat revideringsarbete i relation till riksintresse för kulturmiljövård, totalt har antalet riksintressen minskat från totalt 1 526 till 1 515 mellan åren 2017 och 2019.

Här hittar du rapporten; Kulturmiljöstatistik, Kulturfakta 2020:1.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: