Nyheter
Strömsholms kanal i Västmanland är ett av de objekt som tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet. Foto: (PDM)

Riksantikvarieämbetet fördelar mer än 275 miljoner kronor till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2020 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. Av dessa ska 251 miljoner kronor fördelas av länsstyrelserna.

Totalt uppgår de medel som Riksantikvarieämbetet fördelar 2020 till 275,5 miljoner kronor. 24,5 miljoner kronor reserveras för ändamål som fördelas senare (se nedan), medan merparten, nära 251 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård till del i hela landet.

– Sverige har en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang, inte minst lokalt. Vi är därför glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Stödet skapar även mervärden genom att främja regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag. För detaljer kring planerade åtgärder i länen, kontakta respektive länsstyrelse.

Några nya satsningar 2020:

  • Länsstyrelsen i Västmanland tilldelas medel för extraordinära insatser i Strömsholms kanal och Konsistoriehuset
  • Länsstyrelsen i Södermanland för extraordinära insatser vid Orangeriet, Ericsbergs slott
  • Länsstyrelsen i Västerbotten för extraordinära insatser för åtgärder vid Jörns järnvägshotell

De pengar som inte fördelas till länsstyrelserna (24,5 miljoner kronor) reserveras bland annat för förvaltningen av världsarvet Laponia (två miljoner kronor) konservering av fornfynd (två miljoner kronor), fyndinlösen (700 000 kronor), tre miljoner kronor för åtgärder vid Visby ringmur och intrångsersättning för kulturreservat (nära fyra miljoner kronor).
Medel reserveras också för ökade kostnader vid arkeologiska undersökningar. 9 miljoner kronor fördelas till kulturarvsarbete senare i år.

Fakta

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år 8 miljoner till kulturarvsarbete.

Kontakt:
Anna Östling, handläggare, 08-5191 85 31
Julia Rolandsdotter, handläggare, 08-5191 85 34
Ny Björn Gustafsson, pressansvarig, 08-5191 80 07

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: