Nyheter
Hemmakontor
Liksom för stora delar av samhället sköts nu mycket av Riksantikvarieämbetets verksamhet av anställda som arbetar hemifrån. De flesta möten sker för närvarande digitalt. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets arbete och coronaviruset

Den pågående globala virusspridningen påverkar hela samhället och så även Riksantikvarieämbetet. Vi följer utvecklingen noga och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. Samtidigt är ambitionen att våra funktioner ska fortsätta så normalt som möjligt och fungera för användarnas behov.

Stöd till samhällskritisk verksamhet och utlån av personal

I denna tid av svåra påfrestningar på samhället är vår ambition att Riksantikvarieämbetet ska fortsätta fungera som ett stöd för de verksamheter i samhället som är beroende av oss. Samtidigt är situationen inom flera samhällsbärande sektorer hårt ansträngd och delar av vår verksamhet kan behöva prioritera att ge sitt stöd till andra kritiskt belastade myndigheter.

I Visby har Riksantikvarieämbetet fått en förfrågan från landshövding Anders Flanking om att vid behov rycka in och stötta Länsstyrelsen och Regionen med kommunikationsresurser vid ett möjligt eskalerat läge. Riksantikvarie Lars Amréus har sagt ja till detta. En registrator och två kommunikatörer är redo att ställa upp med kort varsel när Länsstyrelsen begär det.

I Stockholm har Riksantikvarieämbetet en tid lånat ut två handläggare som stöttat Konstnärsnämnden att fördela det extrastöd som regeringen aviserade i mars och som fördelas till kulturaktörer för akuta åtgärder till följd av Coronakrisen. 

I Visby har Riksantikvarieämbetet även ställt kulturarvslaboratoriets tjänster till Regionens förfogande. Den 13 maj påbörjades produktionen av 1 000 liter handsprit som är färdig och levererad till Region Gotland.

Skyndsammare betalning

Som ett led i att underlätta för våra leverantörer i rådande läge med coronapandemin kommer Riksantikvarieämbetet tillfälligt att korta betalningstiden för leverantörsfakturor. Vår ambition är att betala fakturor efter fem dagar efter att vi erhållit dem från Statens Servicecenter som är vår leverantör av fakturahantering. Uppgifter om fakturering hittar du här. Fakturarelaterade frågor kan skickas till ekonomi@raa.se.

Lättnader i villkoren för kulturarvsbidrag

Även många kulturarvsverksamheter drabbas hårt när besökare uteblir och många inte kan delta i gemensamhetsaktiviteter. Riksantikvarieämbetet har därför beslutat att de föreningar och organisationer som fått projektbidrag för kulturarvsarbete, men som nu drabbats av uteblivna intäkter, får möjlighet att använda pengarna till andra åtgärder än de som angetts i projektansökan. Läs mer här

Distansarbete och digitala möten

En annan effekt av virusutbrottet är att personalen i möjligaste mån är rekommenderad att arbeta hemifrån, vilket en majoritet av medarbetarna på kontoren i Stockholm och Visby också gör. Denna rekommendation gäller åtminstone fram till den 31 augusti.

De flesta av myndighetens möten sköts digitalt. Flera seminarier och utbildningar har också kunnat styra om till digitala mötesfora. Är du inbokad på någon av kommande aktiviteter kommer du att bli kontaktad med information kring hur aktiviteten kommer att genomföras eller om den kan behöva skjutas fram i tiden.

Riksantikvarieämbetets publika verksamheter

Gamla Uppsala museum och Glimmingehus har under juni börjat hålla öppet i begränsad skala. Båda besöksmålen håller även igång verksamheten digitalt. Det handlar bland annat om att möta allmänhet och skolelever via digitala plattformar och liveguidning.

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Gamla Uppsala museum och Glimmingehus.

Arkivet och biblioteket på Storgatan 43 i Stockholm håller öppet. Dock är öppettiderna begränsade med anledning av coronaviruset.  Vi tar gärna emot beställningar via telefon och e-post. Besökare har möjlighet att efter inbokad tid ta del av myndighetens handlingar utanför de ordinarie öppettiderna.

Arkivet nås på ATA@raa.se och biblioteket på biblioteket@raa.se.

Besök inte arkivet, eller biblioteket om du har känning av luftvägsinfektion.

Riksantikvarieämbetets kontaktuppgifter

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: