Nyheter
Hemmakontor
Många av Riksantikvarieämbetets anställda arbetar hemifrån och de flesta möten sker för närvarande digitalt. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets arbete och coronaviruset

Den pågående globala virusspridningen påverkar hela samhället och så även Riksantikvarieämbetet. Vi följer utvecklingen noga och agerar i linje med myndigheternas rekommendationer och regeringens beslut. Samtidigt är ambitionen att våra funktioner ska fortsätta så normalt som möjligt och fungera för användarnas behov.

En effekt av virusutbrottet är att personalen i möjligaste mån är rekommenderad att arbeta hemifrån, vilket en majoritet av medarbetarna på kontoren i Stockholm och Visby också gör.

De flesta av myndighetens möten sköts digitalt. Flera seminarier och utbildningar har också kunnat styra om till digitala mötesfora. Är du inbokad på någon av kommande aktiviteter kommer du att bli kontaktad med information kring hur aktiviteten kommer att genomföras eller om den kan behöva skjutas fram i tiden.

Stöd till samhällskritisk verksamhet

I Visby har Riksantikvarieämbetet fått en förfrågan från landshövding Anders Flanking om att vid behov rycka in och stötta Länsstyrelsen och Regionen med kommunikationsresurser vid ett möjligt eskalerat läge. Riksantikvarie Lars Amréus har sagt ja till detta. En registrator är redan inlånad och två kommunikatörer är redo att ställa upp med kort varsel om Länsstyrelsen begär det.

Riksantikvarieämbetets publika verksamheter

Gamla Uppsala Museum håller för närvarande stängt för besökande. Glimmingehus hade planerat att öppna den 4 april, men kommer tills vidare att hålla stängt. I första skedet april månad ut. Bakgrunden är regeringens beslut den 27 mars att begränsa sammankomster till maximala 50 personer.

Besöksmålen fokuserar nu på att använda digitala verktyg för att på olika kreativa sätt kunna hålla igång verksamheten även utan fysiska besök. Det handlar bland annat om att möta allmänhet och skolelever via digitala plattformar och livestreaming.

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Gamla Uppsala museum och Glimmingehus.

Arkivet och biblioteket på Storgatan 43 i Stockholm håller öppet. Dock är öppettiderna begränsade med anledning av coronaviruset.  Vi tar gärna emot beställningar via telefon och e-post. Besökare har möjlighet att efter inbokad tid ta del av myndighetens handlingar utanför de ordinarie öppettiderna.

Arkivet nås på ATA@raa.se och biblioteket på biblioteket@raa.se.

Besök inte arkivet, eller biblioteket om du har känning av luftvägsinfektion.

Riksantikvarieämbetets kontaktuppgifter

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: