Nyhetsarkiv
Föreningen Sandhammarens fyrplats var en av 112 föreningar som beviljades bidrag 2019. Föreningen arbetar med ett mistlursprojekt vid fyren. Foto: (CC BY)

Lättnader i villkoren för kulturarvsbidrag

Coronavirusets spridning i samhället försvårar för många kulturarvsverksamheter. Riksantikvarieämbetet har därför beslutat att de föreningar och organisationer som fått projektbidrag för kulturarvsarbete, men som nu drabbats av uteblivna intäkter, får möjlighet att använda pengarna till andra åtgärder än de som angetts i projektansökan.

Många arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra organisationer har sökt och fått bidrag till kulturarvsarbete från Riksantikvarieämbetet. Från och med i år uppgår summan till 17 miljoner kronor. Virusspridningen i samhället drabbar även arbetet med kulturarvet: besökare och publik har uteblivit och många har inte kunnat delta i de gemensamhetsaktiviteter som planerats.

Pengarna får användas till andra åtgärder

Riksantikvarieämbetet har därför beslutat att de arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som fått projektmedel beviljade och som har medel kvar får använda dessa för att täcka andra åtgärder som är nödvändiga på grund av den förändrade situationen.

– Många aktiviteter har avstannat runt om i landet den här våren på grund av virusspridningen och många föreningar och arbetslivsmuseer har det ekonomiskt svårt. Förhoppningsvis kan det här beslutet bidra till att underlätta åtminstone för de verksamheter som sökt och beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Ändrade användningsområden av projektbidrag tas upp i slutredovisningen till myndigheten.

Projekttiden förlängs

Många av de sökta projekten är inte beroende av intäkter från besökare, men flera som sökt vittnar om att de kommer att få problem att slutföra projekten i tid. De organisationer som bedömer att de kommer att bli försenade har möjlighet att bestämma ett nytt slutdatum.

– Naturligtvis är det i nuläget omöjligt för många att göra sådana gissningar om framtiden. I de fallen får man höra av sig till myndigheten när läget stabiliserats och framtidsdimmorna lättat, säger Tove Holm som handlägger bidrag till kulturarvsarbete.

Bidrag till kulturarvsarbete

Bidraget till kulturarvsarbete består av 17 miljoner kronor som delas ut i projektstöd årligen. Bidraget utgör en öronmärkt del av det större kulturmiljövårdsstödet som totalt omfattar omkring 275 miljoner kronor årligen. Riksantikvarieämbetet fördelar bidraget till kulturarvsarbete utifrån projektansökningar. Fördelningen mellan projekt för 2020 är ännu inte beslutad. I juni 2019 delades 16 miljoner kronor ut till 112 olika projekt (se bifogat pressmeddelande).

Se fördelningen av projektmedel 2019. I nyheten finns en länk med de verksamheter som beviljades stöd län för län. 

Läs mer om bidraget till kulturarvsarbete här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: