Nyheter

Utlysning Kulturarv, identiteter och perspektiv

Nu går det att söka projektbidrag för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning (JPI-CH). Utlysningen är öppen till den 22 september. Det finns möjlighet för svenska forskare inom kulturarvsforskning att få projektbidrag på minst 40 000 Euro och max 240 000 Euro per projekt. Endast en svensk deltagare per ansökan. Minst forskare från tre länder måste gå samman och lämna in en gemensam internationell forskningsansökan.

Inför denna utlysning är Sverige med via Vetenskapsrådet och är ett av de 14 länder som deltar i JPI-CH-utlysningen. Temat för utlysningen är Kulturarv, identiteter och perspektiv. Fem teman lyfts fram inom utlysningen och de sökande uppmanas uttryckligen att kombinera flera av dem i sina ansökningar.

Läs mer om formella krav och hur du som svensk forskare går tillväga på Vetenskapsrådets hemsida:
https://www.vr.se/soka-finansiering/utlysningar/2020-03-31-projektbidrag-for-internationella-samarbeten-inom-kulturarvsforskning-jpi-ch.html

Läs mer om själva utlysningen Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies Joint Call på Cultural Heritage and Global Change (JPI CH) hemsidan:
http://jpi-ch.eu/joint-activities/cultural-heritage-identities-perspectives-responding-to-changing-societies-joint-call/

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: