Nyhetsarkiv
Vitlycke museum och Tanums världsarv Foto: (CC BY)

Ny rapport – Kulturarvets ekonomiska påverkan

I en ny rapport Kulturarvets ekonomiska påverkan, beskriver Riksantikvarieämbetet det ekonomiska värdet av ett utvecklat, använt och bevarat kulturarv. Rapporten är en del av en större studie som Riksantikvarieämbetet medverkat i och som finansierats av EU:s forskningsprogram ESPON.

Genom ESPON-studien kan vi nu för första gången få fram siffror över kulturarvets samlade ekonomiska bidrag inom olika näringsverksamheter. Sammanlagt undersöktes data från tio europeiska länder, Sverige, Italien, Norge, Slovakien, Belgien, Slovenien, Portugal, Rumänien, Belgien och Holland.

Rapporten är en kortfattad sammanfattning av ESPON-studiens svenska resultat och den visar att kulturarvets samlade ekonomiska bidrag är stort, framförallt inom besöksnäringen och genom reparationer och underhåll av den äldre bebyggelsen. 

– Sammanlagt handlar det om cirka en procent av Sveriges BNP. Det är samma nivå som den svenska stålindustrin, säger Charlotte Hamilton, utredare på Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning.

Här kan du ladda ner rapporten som PDF.

Slutrapporten med resultat för samtliga tio länder finns att ladda ner på projektets hemsida; https://www.espon.eu/cultural-heritage

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: