Nyheter

Riksantikvarieämbetets höstmöte ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”

Riksantikvarieämbetets höstmöte i Stockholm den 4–5 november 2020 har nu öppnat för intresseanmälan. Årets tema är ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”.

Programmet för Riksantikvarieämbetets höstmöte 4-5 november 2020 är klart. Vi avvaktar med att öppna ordinarie anmälan men det går redan nu bra att skriva upp sig på en intresselista för att inte missa detta tillfälle till kunskap, inspiration och oväntade möten.

Denna gång kommer vi att utforska olika spänningsfält i det nya 20-talets globala samhälle under temat ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”. Årets program genomsyras av tre förhållanden som avspeglas i dagens kulturarvsarbete:

  • Globalt och lokalt
  • Stad och land
  • Kunskap och berättelser

Samhällsutveckling under kris och konflikt

De senaste månadernas corona-pandemi har skakat välden. Hur påverkar krisen och samtidens konflikter samhällsutvecklingen och kulturarvsarbetet? Många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste decennierna. Samtidigt konstateras ökade klyftor inom och mellan länder, samhällen och människor.

Kan vi vara Osebolsbor och världsmedborgare samtidigt? Hur förändras synen på kulturarv och kunskapen om historien när beprövade sanningar skrivs om? Kan en idé vara användbar även om den inte är korrekt?

En rad intressanta svenska och internationella forskare och inspiratörer kommer att delta för att tillsammans med er undersöka hur dessa frågor påverkar dagens kulturarvsarbete.

Är kulturarvskonventionernas tid förbi?

Professor Lynn Meskell, antropolog och arkeolog från Stanford, USA, inleder Höstmötet med att ställa frågan om kulturarvskonventionernas tid är förbi.

Ytterligare en spännande programpunkt i mängden är den där Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen och fd Riksbankschef, och Gunnar Wetterberg, historiker och författare, samtalar om coronakrisens slag mot världsekonomin, samhället – och kulturarvet.

Läs mer om talarna och skicka en intresseanmälan. Höstmötet 2020.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: