Nyheter
Foto: (CC BY)

Europeiska standarder för packning och transport nu på svenska

Lagom till sommaren har ytterligare europeiska standarder översatts till svenska.

Inom det europeiska samarbetet för standardisering inom kulturvården har 36 standarder hittills tagits fram. För att underlätta användningen av dem i Sverige har museer och andra organisationer lyft fram vikten av att det tas fram svenska översättningar. Inom den svenska tekniska kommittén har nu tre standarder för museiområdet översatts till svenska:

SS-EN 15946 ”Bevarande av kulturarv – Packmetoder för transport”
SS-EN 16095 ”Bevarande av kulturarv – Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv”
SS-EN 16648 ”Bevarande av kulturarv – Transportmetoder”

Dessa översättningar finns nu publicerade på https://www.sis.se/tk479. Tack vare Riksantikvarieämbetes avtal med SIS kan du ladda ned dem kostnadsfritt fram till årsskiftet, se https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/kulturarv/. Om du vill veta mer om arbetet med att ta fram europeiska standarder på kulturarvsområdet, se även https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/.

Det här ett viktigt steg för att ge bättre tillgång till dessa verktyg, som tagits fram av experter och institutioner från hela Europa, säger Stefan Nilsson, enhetschef vid Riksantikvarieämbetet och ordförande i tekniska kommittén för Bevarande av kulturarv.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: