Nyheter
Foto: (CC BY)

Europeiska standarder för packning och transport på svenska

Ytterligare europeiska standarder har översatts till svenska

Inom det europeiska samarbetet för standardisering inom kulturvården har ett 50-tal standarder hittills tagits fram. För att underlätta användningen av dem i Sverige har museer och andra organisationer lyft fram vikten av att det tas fram svenska översättningar. Inom den svenska tekniska kommittén har nu fyra standarder för museiområdet översatts till svenska:

SS-EN 15946 ”Bevarande av kulturarv – Packmetoder för transport”
SS-EN 16095 ”Bevarande av kulturarv – Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv”
SS-EN 16648 ”Bevarande av kulturarv – Transportmetoder”
SS-EN 16790 “Bevarande av kulturarv – Samordnad skadedjurkontroll för skydd av kulturarvet”

Dessa översättningar finns nu publicerade på svenska och tack vare Riksantikvarieämbetets avtal med Svenska Institutet för standarder (SIS), kan du ladda ned dem kostnadsfritt fram till årsskiftet. Här kan du skapa ett konto för att få tillgång till dessa standarder: https://www.sis.se/tk479

Här kan du läsa mer om friköpet: https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/kulturarv/.

Om du vill veta mer om arbetet med att ta fram europeiska standarder inom kulturarvsområdet, se även https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/.

Det här ett viktigt steg för att ge bättre tillgång till dessa verktyg, som tagits fram av experter och institutioner från hela Europa, säger Stefan Nilsson, enhetschef vid Riksantikvarieämbetet och ordförande i tekniska kommittén för Bevarande av kulturarv.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: