Nyheter
Exempel på dokumentation: helhetsbild, planritning över undersökningsområdet, lokalisering av färgtrappa, provtagning och tvärsnittsanalys i mikroskop. Kirna herrgård i Estland. Foto: (CC BY)

Räcker färgtrappan till? – Experter skriver ny standard om undersökning av ytskikt

Efter drygt fyra år av skrivande, diskussion och kompromissande kring undersökning och dokumentation av ytskikt, i den internationella arbetsgruppen inom europeisk standardisering, har förslaget nu varit på en offentlig remissrunda.

Den här standarden är tänkt att sätta minimikrav för vilka metoder som är grundläggande för att dokumentera och tolka resultat av färgundersökningar i och på byggnader.

Det har tagit inte mindre än tolv möten med experter inom förvaltning, materialanalys, byggnadshistoria och konservering, från olika delar av Europa, att komma fram till ett första utkast till systematiserad undersökning och dokumentation för en mycket utsatt kategori av kulturarv. Oavsett nationalitet är experterna överens: förändringstrycket på bebyggelse tycks aldrig avta – snarare tvärtom. Stora värden riskerar att gå förlorade om beslutsunderlagen för omdaningar eller bevarandeåtgärder saknar grundläggande dokumentation av färghistoriken såväl interiört som exteriört.

Standardförslaget har utarbetats av det europeiska standardiseringsorganet CEN och den tekniska kommittén TC 346. I arbetsgruppen, WG13, ingår experter från Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland, Norge, Finland, Malta, Grekland och Sverige med erfarenhet av både beställning, bedömning och utförande av den här typen av undersökningar.

Den föreslagna svenska titeln är: Bevarande av kulturarv – Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation.

Drygt 300 personer bjöds in att tycka till om innehåll och detaljer i standardförslaget, så att den slutliga standarden kan vara till hjälp för både beställare och utförare av färgundersökningar i Sverige. Nu bearbetar arbetsgruppen texten utifrån alla europeiska länders kommentarer. Förhoppningen är att standarden publiceras under 2021.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: