Nyhetsarkiv
Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets höstmöte flyttat till februari

Riksantikvarieämbetets höstmöte i Stockholm, som var planerat till den 4–5 november 2020, har nu flyttats till 2-4 februari 2021. Temat ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld” kvarstår, liksom talarlistan.

På grund av rådande läge och i linje med regler för allmänna sammankomster kommer Riksantikvarieämbetets höstmöte flyttas till 2-4 februari 2021. Riksantikvarieämbetet avvaktar med att öppna ordinarie anmälan med anledning av detta. Informationen uppdateras löpande och nytt datum kommer att kommuniceras ut under hösten.

Höstmötet kommer att utforska olika spänningsfält i det nya 20-talets globala samhälle under temat ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”. programmet genomsyras av tre förhållanden som avspeglas i dagens kulturarvsarbete:

  • Globalt och lokalt
  • Stad och land
  • Kunskap och berättelser

Samhällsutveckling under kris och konflikt

De senaste månadernas corona-pandemi har skakat välden. Hur påverkar krisen och samtidens konflikter samhällsutvecklingen och kulturarvsarbetet? Många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling under de senaste decennierna. Samtidigt konstateras ökade klyftor inom och mellan länder, samhällen och människor.

Kan vi vara Osebolsbor och världsmedborgare samtidigt? Hur förändras synen på kulturarv och kunskapen om historien när beprövade sanningar skrivs om? Kan en idé vara användbar även om den inte är korrekt?

En rad intressanta svenska och internationella forskare och inspiratörer kommer att delta för att tillsammans med er undersöka hur dessa frågor påverkar dagens kulturarvsarbete.

Är kulturarvskonventionernas tid förbi?

Professor Lynn Meskell, antropolog och arkeolog från Stanford, USA, inleder Höstmötet med att ställa frågan om kulturarvskonventionernas tid är förbi.

Ytterligare en spännande programpunkt i mängden är den där Lars Heikensten, VD för Nobelstiftelsen och fd Riksbankschef, och Gunnar Wetterberg, historiker och författare, samtalar om coronakrisens slag mot världsekonomin, samhället – och kulturarvet.

Läs mer på Höstmötet 2021 eller följ evenemanget på Facebook.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: