Nyheter
Sveriges historia Foto: (CC BY)

Sveriges historia – nationell satsning på digital resurs för skolor

Med museernas samlingar som bas får elever och lärare i hela landet en ny, interaktiv undervisningsresurs, som tar avstamp i läroplanen och som utarbetats i nära samarbete med skolan. Tillgänglig för alla och gratis för alla – nu blir det ännu roligare att lära sig och att undervisa i historia.

Den 8 december är det premiär för en ny, nationell satsning på historieämnet i grundskolan. Då lanserar Statens historiska museer, Gamla Uppsala museum, Glimmingehus, Riksantikvarieämbetets arkiv och tretton andra museer i hela landet Sveriges historia, en tidig julklapp till alla elever och historielärare i hög- och mellanstadiet.

Sveriges historia är en källa till lustfyllt lärande, där eleverna får kunskap om historia, samtidigt som de bygger upp förmågan till kritiskt granskande och historiemedvetenhet. Förhoppningen är att skolor runt om i landet ska se Sveriges historia som en värdefull tillgång i undervisningen.

 

Här hittar du tjänsten

Läs mer om Sveriges historia på sverigeshistoria.se.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: