Nyheter
Bild på Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2020 Foto: (CC BY)

Årsredovisningen för 2020 har överlämnats till regeringen

Riksantikvarieämbetet har överlämnat årsredovisningen för 2020 till regeringen. Ett år som i mångt och mycket kom att präglas av pandemin.

Myndigheten har inte påverkats av pandemin i lika stor utsträckning som många andra inom sektorn, särskilt museerna. Ett avsnitt i årsredovisningen handlar om pandemins konsekvenser för både myndigheten och kulturarvssektorn.

Med anledning av pandemin har det vid myndigheten skett en omfattande digital omställning under året. Ett exempel är verksamheten vid Glimmingehus och Gamla Uppsala museum som gjorde en snabb omställning till digitala visningar och seminarier när fysiska besök inte längre var möjligt. Detta har lett till att mångdubbelt fler har kunnat ta del av besöksmålen. Det finns många andra exempel på digital omställning i årsredovisningen.

När det gäller ekonomin gick vi in i 2020 med en åtstramad budget. I takt med att antalet tjänsteresor minskade och konferenser ställdes in så frigjordes medel som då kunde användas för att möjliggöra den digitala omställningen. Samtidigt drabbades våra besöksmål negativt ekonomiskt i form av en kraftig minskning av framför allt entréintäkter. Trots detta så visar bokslutet på ett anslagssparande på cirka 6,8 miljoner kronor vid årets slut.

Här hittar du årsredovisningen i sin helhet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: