Nyheter
Hällristningar i Tanum. Foto: (CC0)

Ideella organisationer får 4,75 miljoner i bidrag från Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har fördelat 4,75 miljoner kronor till ett tjugotal ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. I år har tre nya organisationer fått stöd: Renoveringsraseriet, Scandinavian Society for Prehistoric Art och Riksförbundet Pilgrim i Sverige.

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De bidrar till att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stötta och utveckla detta frivilliga engagemang.

I årets bidragsfördelning har tre nya organisationer fått stöd. Renoveringsraseriet är en nybildad förening som genom information och opinionsbildning arbetar för att gamla byggnadsdetaljer inte rivs bort i samband med ombyggnader och renoveringar.

En annan nykomling är Scandinavian Society for Prehistoric Art (SSPA) som arbetar med att dokumentera och sprida information om hällristningar i Skandinavien. Föreningen samarbetar med länsmuseer, universitet och arkeologer.

Slutligen har också Riksförbundet Pilgrim i Sverige fått bidrag för att kunna fortsätta sitt kulturmiljöarbete längs pilgrimsvägar och naturleder. De dokumenterar lederna och håller dem levande med informationsspridning om status och kartor.

En majoritet beviljades

Totalt sökte 33 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 24 av dessa beviljas bidrag 2021.

Flera av de organisationer som fick avslag sökte inte medel för löpande verksamhet utan för, bland annat, renoveringsprojekt. Riksantikvarieämbetet har andra bidrag som kan stötta byggnationsarbeten, som exempelvis Bidrag till kulturarvsarbete och Bidrag till kulturmiljövård.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: