Nyhetsarkiv
Foto: (CC BY)

Ny inspirationsskrift – Att finansiera kulturarvsprojekt med hjälp av EU-medel

Kulturarvet kan vara en fantastisk drivkraft för en hållbar regional utveckling. Det visar många av de kulturarvsrelaterade projekt som finansieras med medel från EU:s struktur- och investeringsfonder.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en skrift för att inspirera ännu fler kulturarvsaktörer att starta projekt och söka finansiering från EU:s fonder. I skriften: Strukturfonder och kulturarvsprojekt. Exempel från norr till söder – turism, stadsutveckling och hantverk, lyfter vi exempel på pågående och nyligen avslutade projekt som har fått EU-medel för att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projekten visar hur kulturarvet på olika sätt kan vara en resurs för utveckling av näringsliv, platser och människor.

Projektens resultat och framgångar tillsammans med tips och lärdomar framgår av skriften. Det är viktigt att känna till att EU:s finansieringsmodell av projekt uppmanar till ökat samarbete och gärna över landsgränser. Såväl privata, offentliga som ideella aktörer behöver involveras på olika samhällsnivåer. Projekten visar att synergier och ömsesidigt lärande skapas i mötena som ligger till grund för en hållbar samhällsutveckling, och att kulturarvet är en viktig utgångspunkt.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: