Nyheter
Kyrkoruin
Bara kyrkoruin är en av de miljöer som kan underhållas tack vare årets fördelning av bidrag till kulturmiljövård. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet fördelar 260 miljoner i stöd för kulturmiljöer

Riksantikvarieämbetet fördelar 260,7 miljoner kronor i stöd till landets kulturmiljöer. Av dessa reserveras drygt 23 miljoner kronor för ändamål som fördelas senare medan merparten, 237 miljoner kronor, alltså nu fördelas till länsstyrelserna.

– Det finns en mångfald av kulturmiljöer som väcker stort engagemang. Därför är vi glada att kunna fördela ekonomiskt stöd till arbetet med att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Vi ser även att stödet skapar mervärden genom att det främjar regional utveckling och sysselsättning i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Den större delen av anslaget fördelas via länsstyrelserna men Riksantikvarieämbetet reserverar 23,6 miljoner kronor för senare fördelning. I denna summa ingår bland annat medel för konservering av arkeologiska föremål, inlösen eller hittelön för fornfynd och för olika typer av intrångsersättningar.

Riksantikvarieämbetet reserverar också medel för projekt som särskilt utpekade av regeringen. I år ska till exempel 4 miljoner kronor användas för bidrag till världsarvssamordning och stärka det lokala och regionala genomförandet av den nationella världsarvsstrategin.

Bland årets insatser märks bildandet av kulturreservatet Kulturens Östarp i Skåne och länsstyrelserna i Blekinge och Skåne får också medel för arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande. På Gotland tilldelas länsstyrelsen medel för att restaurering av Bara kyrkoruin.

När det gäller medel för konservering av arkeologiskt material har det reserverats medel för konservering av de nyupptäckta båtgravarna i Gamla Uppsala, glasmaterial från den medeltida staden Lödöse samt av en silverskatt upphittad i Viggbyholm i Täby.

För detaljer kring planerade åtgärder i länen, kontakta respektive länsstyrelse.

Fakta om kulturmiljövårdsanslaget

Bidraget är brett och kan användas till byggnads-, landskaps-, och fornvård, vissa arkeologiska åtgärder, informationsinsatser, kunskapsunderlag samt olika ersättningar som är utpekade i regleringsbrevet. Riksantikvarieämbetet begär in prognoser från länsstyrelsen två gånger om året och i samband med det kan medel omfördelas. Vissa ärenden kan också beslutas kontinuerligt under året.

Tabellen nedan visar hur mycket varje län har fått i ordinarie tilldelning:

Stockholms län 16 202 509
Västra Götalands län 22 775 227
Västerbottens län 9 405 628
Norrbottens län 9 195 210
Blekinge län 10 931 981
Dalarnas län 13 695 604
Gotlands län 9 506 236
Gävleborgs län 9 829 847
Hallands län 11 132 456
Jämtlands län 8 963 521
Jönköpings län 11 308 160
Kalmar län 11 830 594
Kronobergs län 7 714 630
Skåne län 16 420 795
Södermanlands län 9 352 554
Uppsala län 10 799 833
Värmlands län 9 299 270
Västmanlands län 9 255 387
Örebro län 10 512 035
Östergötlands län 10 677 825
Västernorrlands län 8 316 254
Summa 237 125 555

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: