Nyheter
Museimonter med föremål och på bordet framför är en bärbar dator som på skärmen visar en bild av museimontern. Foto: (CC BY)

Museer och arkiv får tio miljoner för digitalisering

Riksantikvarieämbetet har fördelat drygt 10 miljoner kronor till musei- och arkivinstitutioner för digitalisering av samlingar och arkiv.

Bidraget Kulturarvs-IT hjälper till att finansiera lönekostnader för arbetsledare inom verksamheter som anställer personer som arbetar med digitalisering och bearbetning av museisamlingar och arkivhandlingar.

– Genom bidraget har tillgängligheten till samlingar förbättrats för forskarvärlden och materialet används också frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag. Dessutom skapas arbetstillfällen för personer med funktionsvariationer och för dem som har varit långt från arbetsmarknaden av andra skäl, säger Sofia Kahl som är handläggare på enheten för förvaltningsärenden och bidrag.

Verksamheten inom kulturarvs-IT har underlättat samverkan och skapat nätverk mellan museer och andra institutioner. Även museernas eget arbete med till exempel utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

Institutioner som får ta del av bidraget 2021:

Blekinge museum
Kulturen
Västmanlands läns museum
Länsmuseet Gävleborg
Sundsvalls kommunarkiv
Jönköpings läns museum
Vara kommunarkiv
Kulturparken Småland
Hälsinglands museum
Regionmuseet Kristianstad
Östergötlands museum
Västerbottens museum
Ljungby kommunarkiv
Stiftelsen Jamtli
Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Dalarnas museum
Landskrona museum
Mölndals stadsmuseum
Kalmar läns museum
Hallands länsmuseer
Norrbottens museum
Västergötlands museum

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: