Nyheter
Besökare på Olofsfors bruk före pandemin. Foto: (CC BY)

Regeringen föreslår utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att Riksantikvarieämbetet får ytterligare 20 miljoner att fördela till ideella kulturarvsverksamheter. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för den här gruppen.

Stödet ska också öka möjligheterna för de ideella aktörerna inom kulturarvsområdet att fortsätta med sin verksamhet.

Beslut om vårändringsbudgeten fattas av Riksdagen den 16 juni 2021. Riksantikvarieämbetet förbereder redan nu en utlysning av bidraget. Vi kommer att återkomma med information om vilka kriterier som gäller och hur man ansöker om bidraget.

Vi kommer att fylla på med information på vår webbsida om det utökade bidraget under Bidrag, anslag och fonder. Där kan du redan nu ställa frågor om bidraget, så svarar vi när beslutet är klart.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: