Nyheter
Flytten av Kiruna är en av de största stadsomvandlingarna i modern tid, den har omfattande påverkan på både befolkningen och utformningen av staden. Foto: (CC BY)

Ny digital ämnesguide inom gestaltad livsmiljö

För dig som är yrkesverksam, studerande eller allmänt intresserad av gestaltningen av vår gemensamma miljö har Riksantikvarieämbetet skapat en guide.

Här kan du öka din kunskap och läsa om politiken för gestaltad livsmiljö, få tips på böcker, rapporter, artiklar och se filmer. Guiden är till viss del inriktad på Riksantikvarieämbetets ämnesområden kulturarvet och kulturmiljön, bidrag finns också från ArkDes, Boverket och Statens konstråd som på olika sätt samverkar för att främja genomförandet av intentionerna med politikområdet gestaltad livsmiljö. 

Ämnesguide gestaltad livsmiljö

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: