Nyheter
Heritage science är ett forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. Foto: (CC BY)

Heritage Science Sverige Forum 2021 – Save the date

Den 30 november– 2 december arrangeras för fjärde året i rad det nationella forumet för heritage science. Årets Heritage Science Sverige Forum (HSS Forum) – som är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet, Riksantikvarieämbetet samt nätverket Heritage Science Sverige – arrangeras som en digital konferens.  

Heritage Science Sverige Forum syftar till att synliggöra heritage science som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner.  

Under konferensen får du ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och möta en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Konferensen kommer att hållas på engelska.  

Heritage Science Sverige Forum arrangeras under tre halvdagar genom korta presentationer, samtal och digitala poster sessions. Har du och din organisation inspel eller bidrag till HSS Forum 2021 är du välkommen att lämna förslag till: hssforum@raa.se 

Boka den 30 november – 2 december i din kalender! Mer information om anmälan, program och format till Heritage Science Sverige Forum 2021 kommer i höst.

Har du andra frågor kring konferensen är du välkommen att kontakta: hssforum@raa.se

Vill du veta mer om Heritage Science Sverige Forum?

Läs publikationen från Heritage Science Forum 2020 här 

Här kan du ta del av det som presenterades under konferenserna 2018 , 2019 och 2020. 

Information om Heritage Science:

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. År 2018 etablerades Heritage Science Sverige, ett nationellt nätverk som syftar till att sammanföra olika aktörer för tätare och starkare samarbeten kring kulturarvsfrågor. Riksantikvarieämbetet är sammankallande part. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: