Nyheter
Foto: (CC BY)

Ny studie om arbetslivsmuseer

Riksantikvarieämbetet genomför just nu en studie om arbetslivsmuseernas villkor och möjligheter. Rapporten som publiceras efter sommaren ger en fördjupad och aktuell bild av Sveriges arbetslivsmuseer, med ett särskilt fokus på arbetslivsmuseernas bidrag till ett social hållbart samhälle.

Efter sommaren publiceras en ny rapport om Sveriges arbetslivsmuseer. Det finns ungefär 1 500 arbetslivsmuseer i landet och tillsammans rymmer de en mångfald av berättelser om det moderna samhällets framväxt. På arbetslivsmuseerna kan besökarna ta del av och uppleva sådant som veteranjärnvägar, ångbåtar, gruvor, spinnerier, smedjor och tvätterier.

– Sammantaget handlar det om en stor och betydelsefull kraft som arbetar med att bevara, gestalta och förmedla berättelser om arbetslivets historia. Det är en omfattande och viktig del av museiverksamheten i landet, säger Sofia Ali som är utredare på Riksantikvarieämbetet.

Studien undersöker även arbetslivsmuseernas bidrag till ett socialt hållbart samhälle.

– Engagemanget är stort men kan samtidigt inte tas för givet. Medelåldern bland de aktiva är ofta hög och det finns en risk att den samlade kunskapen försvinner, säger Sofia Ali.

Studien ger en fördjupad och aktuell bild av Sveriges arbetslivsmuseer. Utifrån nya siffror och inspirerande exempel beskrivs museernas villkor och möjligheter.

Rapporten publiceras i augusti 2021.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: