Nyheter
Gammal fasad som tornar upp sig.
Visby gamla apotek. Foto: (CC BY)

Arbetar du med energifrågor för historiska byggnader, med provtagning av kulturhistoriskt material eller fornlämningsvård?

Nu finns det ytterligare tre standarder som har översatts till svenska inom området bevarande av kulturarv. De handlar om energiprestanda i historiska byggnader, om dokumentation samt provtagning inför konserveringsåtgärder och om termer och definitioner inom kulturvård.

Standarderna har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage, i samarbete med den svenska kommittén SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Inom kulturarvsområdet finns det idag 44 standarder att fritt ta del av både på engelska och svenska och många fler är på gång.

Ta del av standarderna utan kostnad

Du kan utan kostnad ladda ner standarderna inom kulturarvsområdet genom ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, Svenska Institutet för standarder. Avtalet inleddes i januari 2018 och pågår fram till december 2023.
Du tar del av de översatta standarderna nedan, eller ser vilka andra standarder som finns genom att registrera ett konto på SIS webbplats.
Här kan du registrera ett konto.

De översatta standarderna

 • Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader SS-EN 16883:2017
  Standarden riktar sig främst till fastighetsägare, myndigheter och yrkespersoner som arbetar med byggnader med kulturvärden. Det vill säga byggnader som ofta är uppförda i en äldre byggnadsteknik och kan innehålla ömtåliga interiörer, inventarier eller dekorationer.
 • Metodik för provtagning från kulturobjekt – Generella krav och riktlinjer SS-EN 16085:2012
  Standarden är både ett verktyg för den som utför provtagningen och för analyslaboratorier, men också för beställare och tillståndsgivande myndigheter. Standarden tar bland annat upp hur material ska beskrivas, bedömning av objektens tillstånd, identifiering av orsaker till nedbrytning samt beslut och utvärdering av konserveringsåtgärder.
 • Generella termer och definitioner  SS-EN 15898:2019
  Standarden listar och definierar termer som används inom kulturvård. Den riktar sig till yrkesverksamma inom byggnadsvård, samlingsförvaltning och fornlämningsvård.

Informationsblad om standarderna

Här kan du läsa i informationsbladen om vad standarderna handlar om:

Sverige och det internationella standardiseringsarbetet

Sverige deltar aktivt i det internationella standardiseringsarbetet med framtagning av standarder med representanter från såväl museer, universitet och myndigheter, såväl som från Svenska kyrkan och privata företag.

Tillsammans har ett hundratal organisationer och experter i Europa utvecklat över 40 standarder för ett bevarat kulturarv. Standardiseringsarbetet är behovsstyrt, tvärvetenskapligt och samlar kompetenser från olika branscher och länder i Europa. Standarderna baseras på internationella överenskommelser och konventioner. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

Vill du delta i standardiseringsarbetet?

Arbetet med att ta fram standarder bedrivs i kommittéer på internationell och nationell nivå. I den svenska kommittén finns representanter från bland andra myndigheter, museer och företag med anknytning till kulturarvsområdet. Arbetet med att formulera konkreta standardtexter utförs i olika arbetsgrupper bestående av experter inom respektive område. Är du intresserad av att vara med i en sådan arbetsgrupp?
Mer information hittar du här

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: