Nyheter
Heritage science är ett forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. Foto: (CC BY)

Boka in Heritage Science Sverige Forum 2021

Mellan den 30 november och 2 december arrangeras för fjärde året i rad det nationella forumet för heritage science. Reservera datumet redan nu. Vill du även bidra med tips eller bidrag till programmet är du välkommen att höra av dig snarast!

Årets Heritage Science Sverige Forum (HSS Forum) – som är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet, Riksantikvarieämbetet samt nätverket Heritage Science Sverige – arrangeras som en digital konferens.  

Heritage Science Sverige Forum syftar till att synliggöra heritage science som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner. 

Boka in dagarna redan nu!

Under konferensen, den 30 november–2 december, får du ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och möta en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Konferensen kommer att hållas på engelska.  

Heritage Science Sverige Forum arrangeras under tre halvdagar genom korta presentationer, samtal och digitala poster sessions. Mer information om anmälan, program och format till Heritage Science Sverige Forum 2021 kommer under hösten.

Förslag till årets program

Du och din organisation är välkomna att lämna inspel eller bidrag till årets konferens. Skicka ditt förslag och dina kontaktuppgifter senast den 17:e september. Ange ditt programförslag som ämnesrad.

Har du andra frågor kring konferensen är du välkommen att kontakta oss på hssforum@raa.se

Om Forumet

Vill du veta mer om Heritage Science Sverige Forum?

Om Heritage Science

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. År 2018 etablerades Heritage Science Sverige, ett nationellt nätverk som syftar till att sammanföra olika aktörer för tätare och starkare samarbeten kring kulturarvsfrågor. Riksantikvarieämbetet är sammankallande part. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: