Nyhetsarkiv
Heritage science handlar om att överbrygga gapet mellan naturvetenskap och humaniora. Foto: (CC BY)

Kulturarvslaboratoriet vid Riksantikvarieämbetet bjuder in till nya samarbeten för 2022

Nu öppnar vi utlysningen för nya samarbeten med Kulturarvslaboratoriet vid Riksantikvarieämbetet. Genom att förena naturvetenskap och kulturarv utvecklar vi tillsammans nya kunskaper eller lösningar på angelägna problem och utmaningar. Sänd in förslag före 7 november.

Många utmaningar på kulturarvsområdet kräver samarbete mellan flera organisationer och kompetenser. Vi efterlyser nu nya förslag på samarbeten där vi genom att kombinera naturvetenskap och kulturarv når nya kunskaper, metoder och erfarenheter. Vi vill gärna få in era förslag före den 7 november.

Inför 2022 ser vi gärna förfrågningar som främjar metodutveckling eller kunskapsuppbyggnad inom: 

  • hållbar samlingsförvaltning, exempelvis för minskad klimatpåverkan, hantering av ohälsosamma ämnen samt energi- och kostnadseffektiva tekniker, metoder eller material för bevarande och utställning. 
  • bevarande av fast eller flyttbart kulturarv, exempelvis inom dokumentation eller aktiv konservering.  
  • bevarande och konservering av arkeologiskt fyndmaterial.  

Vi tar gärna emot förslag till projekt där både kulturarvsorganisationer och universitet ingår och som kan leda till större satsningar och vetenskaplig publicering. Vi samarbetar också gärna med studenter och doktorander. 

Kulturarvslaboratoriet är en öppen nationell infrastruktur för heritage science, ett forskningsområde som förenar naturvetenskap och kulturarv. Vi riktar oss till arkiv, bibliotek, museer och andra kulturarvsaktörer samt forskningsinstitutioner och universitet. Vid laboratoriet finns avancerad dokumentations- och analysutrustning och en bred kompetens inom kulturarv och naturvetenskap. Genom tvärvetenskapliga samarbeten tillför vi naturvetenskapliga perspektiv i projekt för bevarande, användning och utveckling av kulturarvet. Våra mobila instrument ger möjlighet till analyser över hela landet.  

Vi bereder i första hand förfrågningar som inkommer före 7 november och återkommer med svar före årsskiftet. Utlysningen är öppen för alla projekt som är knutna till en offentlig verksamhet.  

Mer information om utlysningen hittar du här.
Exempel på tidigare samarbeten hittar du här.

Har du frågor om samarbeten med Kulturarvslaboratoriet, kontakta Marei Hacke, marei.hacke@raa.se.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: