Nyheter
Bild från konferensen Digikult 2017. Foto: (CC BY)

Återstartsutredningen föreslår: 800 miljoner till digitalisering av kulturarvet

Torsdag den 29 september tog regeringen emot Återstartsutredningens betänkande. Utredningen föreslår 800 miljoner kronor över tre år för digitalisering av det svenska kulturarvet.

Förslaget är att Riksantikvarieämbetet ska ta fram formerna för arbetet, i samverkan med Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet.

Utredningen, som överlämnades till kulturminister Amanda Lind på torsdagen, innehåller förslag på åtgärder för att starta upp kulturen i spåren av coronapandemin. Syftet med den föreslagna digitaliseringen är att göra mer material från bibliotek, arkiv och museum digitalt tillgängligt. I satsningen ingår även att bygga upp en gemensam infrastruktur, för att digitaliseringen ska bli effektiv och tillgången till materialet enklare.

– Det är mycket pengar och vi är redo. Utredningen tar upp behovet av en ökad digitalisering av kulturarvet och det är precis vad vi på Riksantikvarieämbetet har pekat på, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

”Kulturarvssektorn behöver dels tillgängliggöra mer av samlingarna digitalt, dels göra fler samlingsvårdande insatser. Vi föreslår att regeringen avsätter 150 miljoner kronor 2022 och 325 miljoner kronor per år 2023 och 2024 för en digitaliseringssatsning som omfattar hela sektorn – såväl offentliga institutioner som ideella kulturarvsaktörer”, skriver utredningen.

Att digitalisera kulturarvet är en konkret åtgärd som stämmer väl överens med Riksantikvarieämbetets kärnuppdrag: att bevara, använda och utveckla kulturarvet. För att det ska kunna bli så behöver kulturarvet tillgängliggöras digitalt.

– Jag ser det här som en avgörande satsning för att stärka det kollektiva minnet i landet.

Utredningen lyfter också upp det ideella kulturarvet och behovet av mer pengar att fördela.

– Vi föreslås få fördela 6,5 miljoner extra i bidrag till civila aktörer inom kulturarvet. Det är pengar som behövs efter de stora inkomstbortfallen under pandemin, säger Joakim Malmström.

Dessutom föreslår utredningen att Skolverket får i uppdrag att främja samarbete mellan skolväsendet och kulturaktörer i syfte att uppnå skolans mål. Uppdraget föreslås genomföras i samråd med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet.

Länk till regeringens pressmeddelande: Från kris till kraft – Amanda Lind tar emot Återstartsutredningens betänkande – Regeringen.se

Länk till utredningen: Från kris till kraft – Regeringen.se

Länk till intervju om förslaget med riksantikvarien i P1 Kulturnytt, fredag 30 oktober: Återstartsutredare vill satsa 800 miljoner på att digitalisera vårt kulturarv 1 oktober 2021 – Kulturnytt i P1 | Sveriges Radio

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: