Nyheter
Två kvinnor och en man samt en tv-skärm står på scenen.
Kreativ omstart – en konferens om kultur och kulturarv som drivkraft. Från vänster: Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet, Joakim Malmström, riksantikvarie och Francisca Herodes, moderator. Foto: (CC BY)

Höstens stora kulturkonferens “Kreativ omstart” har avslutats

Kreativ omstart samlade 474 deltagare från regioner, länsstyrelser och myndigheter för att under två halvdagar gemensamt kraftsamla i frågor om kultur, kulturarv och regional utveckling: Vilken betydelse har kulturarv  för hållbar platsutveckling? Hur bidrar kultur till samhällsekonomin? Vad behövs för att kultursektorn ska återhämta sig efter pandemin?

– Konferensen är ett viktigt tillfälle att kraftsamla över sektorsgränserna. Vi står inför stora samhällsutmaningar idag där samverkan är avgörande. Genom att använda kultur och kulturarv som regional drivkraft kan förutsättningar skapas för en hållbar utveckling i hela landet, säger riksantikvarie Joakim Malmström inför konferensen.

Fokus på kultur och kulturarv för att nå Agenda 2030

Konferensen Kreativ omstart – en konferens om kultur och kulturarv som drivkraft den 27–28 oktober arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket.

Tillsammans satte vi fokus på hur kultur och kulturarv kan bli en viktig resurs för att nå målen i Agenda 2030.
– Vilken betydelse har kulturarv för hållbar platsutveckling? Hur bidrar kultur till samhällsekonomin? Vad behövs för att kultursektorn ska återhämta sig efter pandemin? Det är några av frågorna som vi ställt oss och diskuterade under konferensen. Deltagarna fick även ta del av goda exempel på hur kultur och kulturarv kan bidra till social hållbarhet, innovation och företagande, ökad tillgänglighet och cirkulär ekonomi.

Svenska och internationella talare

Vi bjöd på ett fullmatat program med över ett trettiotal talare. Bland dem hittar du Linda Zachrison, ordförande för utredningen Återstart för kulturen, som inledde konferensens första dag tillsammans med generaldirektörer för samverkande myndigheter och kultur- och demokratiminister Amanda Lind isom nledningstalade under punkten Kulturen – en kraft för hållbar utveckling.

Internationella metoder för kulturarvsdriven stadsutveckling presenterades av Dr. Matthias Ripp, Organisation of World Heritage Cities. Vi fick även ta del av svenska exempel på platsutveckling och kulturarvet som tillgång för hållbar turism genom Ulrika Nisser, projektledare, Visit Dalarna, Pernilla Nordström, projektledare, Tillväxtverket och Max Jakobsson, fil.dr, Örebro universitet.

Tack alla som deltog inför och under Kreativ omstart!

Illustration till konferensen Kreativ omstart
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel (CC BY)

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: