Nyheter
Barnteckning av små figurer som har olika plakat och skyltar med texter och symboler på
Teckning från när skolklasser i årskurs fyra och fem fick rita på temat "Demokrati 100 år". Foto: (CC0)

Kulturarv för alla? Seminarieserie med samtal om jämställt kulturarv

Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, barn och unga? Hur kan vi göra kulturarvet åtkomligt för alla och vad hände efter #metoo inom det arkeologiska fältet?

Det är exempel på angelägna frågor som Riksantikvarieämbetet tar upp i vår seminarieserie ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 årsom webbsänds i fem delar mellan den 1 och den 9 december.

Till seminarieserien har vi bjudit in gäster från Naturvårdsverket, Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Hembygdsförbund, tillsammans med representanter från ett flertal museer och en rad forskare från våra olika universitet. Webbsändningarna är förinspelade och de första fyra delarna i serien kommer att vara tillgängliga på vår webbplats och på vår Youtubekanal, från den 1 december.

Serien avslutas med ett webbsänt uppföljande samtal den 9 december med tema ”Kulturarv och demokrati, i dag och i morgon”, där riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gästerna Sophia Laurin, departementsråd vid Kulturdepartementet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund. Samtalet leds av moderator Tobias Svanelid.

Här hittar du hela serien med alla medverkande gäster och samtalsämnen:

raa.se/jamstallt-kulturarv

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: