Nyheter
Till höger en kvinna som går mot kameran. Hon är klädd i arbetsbyxor och arbetsskor. Till vänster en man vid en stor runsten. Han håller en apparat mot runstenen. På marken ligger väskor med datautrustning. Gräset är gult och det ligger torra höstlöv på marken.
Med hjälp av 3D-skanning kan man analysera huggspåren på en runsten och få fram mer information om runristaren. Henrik Zedig, skanningsexpert och arkeolog, Länsstyrelsen Västra Götaland och Lisbeth Imer, forskare vid Runologisk laboratorium, Nationalmuseum i Köpenhamn. Foto: (CC BY)

Svensk-danskt samarbete med 3D-skanning av runstenar i Danmark

Under hösten genomfördes nya undersökningar av runstenar i Danmark i syfte att få en fördjupad bild av runstensresandet och runristarna. Forskarna förväntar sig att det ska bidra till förståelsen av bland annat Karlevistenen på Öland.

Riksantikvarieämbetets runforskningsverksamhet, Runverket, har sedan lång tid tillbaka ett intensivt samarbete med runologer i Danmark. Runinskrifterna i de tidigare danska landskapen Skåne, Halland och Blekinge är en gemensam angelägenhet och det finns dokumentation och handlingar i både svenska och danska arkiv. Danska runstenarna är viktiga för att förstå det numera sydsvenska runstensresandet. Vad Sverige tar sig för med sydsvenska runstenarna är likaledes viktigt för dansk runforskning eftersom de är en del av den danska historien.

Under hösten har Riksantikvarieämbetets Laila Kitzler Åhfeldt tillsammans med Lisbeth Imer, forskare vid Runologisk laboratorium vid Nationalmuseum i Köpenhamn, och skanningsexpert och arkeolog Henrik Zedig från Länsstyrelsen Västra Götaland, gjort ett fältarbete med 3D-skanning av några utvalda danska runstenar. 3D-skanningen gjordes av Henrik som har lång erfarenhet av att dokumentera hällristningarna i världsarvet Tanum och som på senare år även har hjälpt runforskarna att 3D-skanna runstenar på bland annat Öland och i Medelpad.

Analyserar huggspår och ristarens rytm

Syftet med 3D-skanningen är att analysera ristningstekniken på en grupp danska runstenar för att se om de är gjorda av samma ristare. Metoden går ut på att analysera huggspåren med hjälp av variabler som dels beskriver dess form i tvärsektion, dels reflekterar ristarens huggningsrytm. Detta ger även ett mycket intressant jämförelsematerial till svenska runstenar, och kommer att vara till stor nytta vid analys av exempelvis Karlevistenen på Öland.

Karlevistenen är rest efter en dansk hövding, men det har länge diskuterats varifrån ristaren kom: från Danmark, Sverige eller någon annanstans? Metoden har tidigare tillämpats på bland annat Bornholm, Orkney och Shetlandsöarna. 3D-modellerna kan även bidra med bättre läsningar av vittrade och skadade runinskrifter.

Läs gärna mer om 3D-skanning av runor i Medelpad i Magnus Källströms inlägg på K-blogg.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: