Nyheter
Barnteckning med personer som håller demonstrationsskyltar med uppmaningar som stoppa rasismen nu!! Skydda djuren! Alla är vackra!
Teckning från när skolklasser i årskurs fyra och fem fick rita på temat "Demokrati 100 år". Foto: (CC0)

Riksantikvarie Joakim Malmström med gäster samtalar om Demokrati 100 år

Nu har vi släppt den femte och avslutande delen i vår webbsända serie ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år”. I detta avsnitt samtalar riksantikvarie Joakim Malmström  med gästerna Sophia Laurin från Kulturdepartementet, Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet och Jan Nordwall, från Sveriges Hembygdsförbund om hur vi kan öka delaktighet och tillgänglighet till kulturarv.

Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Det är angelägna frågor som vi tar upp i vår seminarieserie ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” med förinspelade samtal som sänds i fem delar i december. Till seminarieserien har vi bjudit in gäster från Naturvårdsverket, Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Hembygdsförbund, tillsammans med representanter från ett flertal museer och en rad forskare från våra olika universitet. Varje seminarium tar upp olika teman med koppling till kulturarv.

Det femte och sista avsnittet har temat “Kulturarv och demokrati – i dag och i morgon. Här samtalar riksantikvarie Joakim Malmström med gästerna Sophia Laurin, departementsråd vid Kulturdepartementet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges Hembygdsförbund, under ledning av moderator Tobias Svanelid.

Under detta seminarium diskuteras frågor såsom: Hur Demokratin 100 år har uppmärksammats, hur vi kan öka delaktigheten och tillgängligheten till kulturarvet, vikten av de ideella organisationernas arbete med stärka våra demokratiska mål och vilka utmaningar och hot som finns nu och framöver mot ett demokratiskt förankrat kulturarv.

Del 5. Samtal kring kulturarv och demokrati – i dag och i morgon

Här hittar du hela serien med alla medverkande gäster och samtalsämnen:

raa.se/jamstallt-kulturarv

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: